Barnehager i Lyngdal

Informasjon

Barnehagelærer veileder noen få barn i tegning.Lyngdal kommune har to kommunale barnehager. I tillegg er det åtte private barnehager i kommunen. Hver vår gjennomføres hovedopptak samlet for både private og kommunale barnehager. Søknadsskjema er fullelektronisk.

Oddrun Rekvik er fagansvarlig for barnehagene i Lyngdal kommune, og har blant annet ansvar for gjennomføring av hovedopptak. Stillingen er organisert i rådmannens stab. Fagansvarlig kan kontaktes på telefon 38 33 41 27, eller på epost via lenken under:

Lenke til epost fagansvarlig

Opptak, endring og oppsigelse (samme skjema)

Ved å følge lenken under finner du retningslinjene ved opptak til barnehagene:

Lenke til retningslinjer samordnet opptak

Hovedopptak skjer på våren med søknadsfrist 1. mars.

Skal et barn ha rett til barnehageplass, må søknaden være sendt inn innen fristen. Det gjelder for alle barn født innen utgangen av november foregående år. Derfor er det viktig at alle som ønsker barnehageplass kommende barnehageår søker innen 1. mars. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen blir ikke med i hovedopptaket.

  • Barn som har plass i dag og som ønsker å beholde denne uten endring, trenger ikke søke på nytt.
  • Barn som ønsker endringer i oppholdstid eller eventuelt bytte av barnehage må søke om det nå.
  • Er det behov for å søke om permisjon fra barnehageplassen, må søknad om det sendes innen 15. april.

Under finner du lenke til elektronisk søknadsskjema for barnehagene i Lyngdal. Dette benyttes for å søke barnehageplass. Oppsigelse eller søknad om endring av plass må meldes skriftlig. Dette kan gjøres via samme skjema som søknad om barnehageplass.

Lenke til e-skjema for barnehagene i Lyngdal

Tilrettelagt barnehagetilbud

Har du behov for å søke tilrettelegging benyttes eget elektronisk skjema som du finner via lenken under.

Lenke til e-skjema tilrettelagt barnehagetilbud

Kommunale barnehager

Lyngdal kommune har i dag to kommunale barnehager. Ved å klikke på lenken finner du mer informasjon om den enkelte barnehage:

Lenke til Lyngtua barnehage
Lenke til Nygård barnehage 

Vedtekter og betaling - kommunale barnehager

Spørsmål knyttet til faktura barnehage kan fåes ved henvendelse til plan- og økonomiavdelingen ved Nina Joreid på telefon 38 33 41 03, eller epost: Lenke til epostadresse

Gjeldende satser for foreldrebetaling i Lyngdals kommunale barnehager, og vedtekter, finner du via lenkene under:

Lenke til side med gebyr- og betalingsoversikt

Lenke til gjeldende vedtekter kommunale barnehager

Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid

Redusert pris:
•    Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av husholdningens samlede inntekt, skal du ha redusert pris.

Den nasjonale ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I august 2018 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer:
Gjeldende fra 1. august 2018 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra august 2018 gjelder dette for husholdninger som har en samlet årsinntekt lavere enn 533 500 kroner.

Søknadsskjema:
Foreldre må selv søke om prisreduksjon / gratis kjernetid til kommunen, som beregner foreldrebetalingen. Søknad skal sendes til kommunen uavhengig av om barnet går i kommunal eller privat barnehage.
Vedtaket gjøres gjeldende fra påfølgende måned.
Under finner du lenke til elektronisk søknadsskjema:

Lenke til søknadsskjema redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid

Du kan lese mer om ordningen med redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid via lenken under:

Lenke til infoside om moderasjonsordningene

Private barnehager

Det finnes i dag åtte private barnehager i Lyngdal. Ved å klikke på lenkene finner du mer informasjon om den enkelte barnehage:

Lenke til Læringsverkstedet avd. Eplehagen barnehage
Lenke til Filadelfia barnehage
Lenke til Frikirken åpen barnehage
Lenke til Kollevoll barnehage
Lenke til Kvås barnehage
Lenke til Læringsverkstedet avd. Faråna barnehage
Lenke til Læringsverkstedet avd. Rom barnehage
Lenke til Sangfuglen barnehage

God læring og oppførsel

I Lyngdal skal vi foreldre:
•    Aktivt engasjere oss i barnets miljø; skole og fritid
•    Null toleranse for mobbing og vold
•    Styrke samarbeid hjem – skole
•    Være tydelige voksne og sette grenser
•    Ansvar for et sunt kosthold og nok søvn
•    Respektere og snakke positivt om skolen med barna

Alle barnehage-skjema

Lenke til e-skjema for barnehagene i Lyngdal

Lenke til e-skjema redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid

Lenke til e-skjema tilrettelagt barnehagetilbud

Barnehage – søknad om godkjenning (barnehageloven), lenke til e-skjema

Barnehage – kontaktinformasjon og samtykke fra foresatte, lenke til e-skjema

Pedagognormen – søknad om midlertidig dispensasjon, lenke til e-skjema

Utdanningskrav for pedagogisk leder/styrer – søknad om midlertidig dispensasjon, lenke til e-skjema

Sist oppdatert: 30. januar 2019