Filadelfia barnehage

Informasjon

Illustrasjon som viser logoen til Filadelfia barnehage

Filadelfia barnehage eies og drives av Filadelfiakirken, Lyngdal pinsemenighet. I august 2015 flyttet vi inn i nye lokaler. Filadelfia barnehage er en sentrumsnær barnehage, samtidig som vi er heldige å ha mange fine turområder i nærheten.
Barnehagen har tre avdelinger. Perla som er småbarnsavdeling  0-3 år, og Rubinen og Safiren som er for store barn, 3-5 års avdeling. Det er til sammen 62 plasser i barnehagen.
Barnehagen har åpningstid kl. 07-16.30 mandag til fredag. Vi har tilbud om 100 % plass, 80 % plass og 60 % plass, men vi har kun et visst antall 60% og 80% plasser.
Barnehagen har utvidet formålsparagraf. Barnehagen har fastsatt særlige bestemmelser om livsynsformål: Ved formidling av Guds ord i full åpenhet til barnas hjem, skal barnehagen hjelpe til med å gi barna en kristen oppdragelse i et trygt og godt miljø. Barna skal få lære kristne sanger, høre bibelske og andre fortellinger, be enkle bønner, samt at en søker å levendegjøre de kristne høytiders innhold.

Kontaktinformasjon

Styrer: 474 57 085
Adresse: Filadelfia barnehage, Stasjonsgata 30, 4580 Lyngdal
Fakturaadresse: Filadelfia barnehage, postboks 268, 4576 Lyngdal

Lenke til epost Filadelfia barnehage

Egen nettside

Filadelfia barnehage har egen hjemmeside, og ved å følge linken finner du mer informasjon:

Lenke til Filadelfia barnehages hjemmeside

Sist oppdatert: 01. februar 2019
Filadelfia barnehage

Besøksadresse:

Stasjonsgata 30
4580 Lyngdal

Posadresse:

Stasjonsgata 30
4580 Lyngdal

Telefon: 474 57 085

Kontaktperson: Åse Marie Harsten Galteland

Tittel: Styrer

Telefon: 474 57 085