Frikirken åpen barnehage

Informasjon

Frikirken Åpen barnehage ønsker å være en møteplass i nærmiljøet hvor barn og voksne opplever glede og trivsel, og bidra til å styrke småbarnas og familienes sosiale nettverk.

Barnehagen ønsker å være et sted hvor barn gjennom lek og aktiviteter kan få positive utviklingsmuligheter.

Åpen barnehage er et tilbud til barn som ikke har vanlig barnehageplass. Voksne omsorgspersoner som er hjemme med barn under skolealder kan komme sammen med barnet til den åpne barnehagen og benytte seg av tilbudet.

Åpningstid for barnehagen: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00 - 14.30.

Mer informasjon finner dere på hjemmesiden vår, og på facebooksiden «Frikirken Åpen Barnehage».

Lenke til hjemmeside

Sist oppdatert: 09. september 2014
Frikirken åpen barnehage

Besøksadresse:

Grønndokka 7
4580 Lyngdal

Kontaktperson: Linda Kvavik