Kollevoll barnehage

Informasjon

Kollevoll Barnehage er en barnehage som ligger i Lyngdal kommune, men som ligger nær grensen til Farsund. Du finner oss rett ved fylkesvei 43, midt mellom Farsund og Lyngdal.

Barnehagen er et samvirkeforetak, eid av foreldrene som til enhver tid benytter seg av barnehagen. Foreldrene har ikke noe personlig innskudd i foretaket, utenom ordinær foreldrebetaling i samsvar med offentlige satser. Et styre bestående av to foreldrerepresentanter og to representanter fra personalet fungerer som eier. Daglig leder (styrer) driver barnehagen.

Barnehagen er stengt 3 uker i juli og i skolens jule- og påskeferie.

Barnehagen har 18 plasser.

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 07.00 - 16.30.


Barnehagen jobber med å få på plass egen nettside.

Lenke til barnehagens hjemmeside.Sist oppdatert: 31. januar 2019
Kollevoll barnehage

Besøksadresse:

Skogås
4580 Lyngdal

Posadresse:

Skogås
4550 Farsund

Telefon: 38 34 64 72

Kontaktperson: Kristin Øverlier

Tittel: Styrer

Telefon: 38 34 64 72