Nygård barnehage

Informasjon

Nygård barnehage er en femavdelings barnehage. Det er tre avdelinger for barn over 3 år, og to avdelinger for barn under 3 år. Barnehagen ligger på Rom, 300 meter sør for Lyngdal kirke.

Motto: «Et godt sted å være, leke og lære»

Egen nettside

Barnehagen har egen hjemmeside med mer informasjon:

Lenke til Nygård barnehages hjemmeside

Kontaktinformasjon

Telefon- og kontaktinformasjon
Navn Telefon Mobil
Arbeidsrom for personalet 38 33 41 65  
Blåklokka 38 33 41 64 945 06 031
Bjørka 38 33 41 66 945 06 032
Kløverenga 38 33 41 67 945 06 033
Regnbuen 38 33 41 68 945 06 034
Furua   404 14 615
Sist oppdatert: 27. august 2014
Nygård barnehage

Besøksadresse:

Nygårdsveien 2
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 41 60

Kontaktperson: Diane Tveite Fredbo

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 41 62 - 901 86 510

Kontaktperson: Ragnar H. Ellingsgaard

Tittel: Assisterende styrer

Telefon: 38 33 41 63 - 996 40 599