Sangfuglen barnehage

Informasjon

Sangfuglen barnehage er en privat barnehage med én avdeling. Vi opplever at de små og store barna kan være til gjensidig glede og styrke for hverandre. Barna lærer mye av å ta hensyn til hverandre. Vi deler dem i enkeltaktiviteter. Midt på dagen har vi en sang-, dans- og musikktime. Vi har daglig avsatt tid til skoleforberedende aktivitet.

Barnehagen har en egen buss til disposisjon, som kan hente og bringe barna til og fra hjemmet og barnehagen.

Vi jobber for tiden mye sammen med foreldrene om hvordan vi sammen best forstår og samarbeider om barna deres.

Barnehagen har godkjent 20 plasser. Vi har fleksible åpningstider ut fra foreldres behov.

Lenke til årsplan 2019-2020

Vedtekter

Vedtekter for Sangfuglen Barnehage er vedtatt av Samarbeidsutvalget våren 2017 og gjøres gjeldende f.o.m. 1.8. 2017.

Lenke til vedtekter for Sangfuglen barnehage

Sist oppdatert: 19. februar 2019
Sangfuglen barnehage

Besøksadresse:

Måkeveien 3
4580 Lyngdal

Kontaktperson: Ragnhild Limmesand

Tittel: Styrer

Telefon: 38 34 60 04 / 971 57 271