Dagmamma – godkjenning av virksomhet

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

   Beskrivelse

   Skal du jobbe som dagmamma med ansvar for tre eller flere barn samtidig, må du søke om godkjenning fra kommunen. Du trenger bare godkjenning dersom du skal tilby regelmessig, ukentlig opphold på ti timer eller mer.

   Du er underlagt de samme kravene som for barnehager og det stilles blant annet krav til:

   • utforming og innredning av oppholdsrom og uteområde
   • barnas muligheter for aktivitet og ulike behov for hvile
   • rengjøring og vedlikehold
   • inneklima og luftkvalitet
   • forebygging av skader og ulykker

   Målgruppe

   Personer (menn og kvinner) som ønsker å starte dagmammavirksomhet.

   Vilkår

   • Antall barn er tre eller flere (inkludert eventuelle egne barn).
   • Ukentlig oppholdstid er ti timer eller mer. 
   • Virksomheten er regelmessig. 
   • Du tar betalt for arbeidet.

   Samarbeidspartnere

   Skatteetaten (Skatteregler ved barnepass)

   Veiledning

   I din søknad om godkjenning til kommunen må du informere om hvor mange barn du vil være dagmamma for. Du må dokumentere hvordan du vil planlegge, etablere, drive og videreutvikle virksomheten i samsvar med bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

   Du kan kontakte kommunen for mer informasjon om godkjenning.

   Søknadsskjema

   Saksbehandling

   Klage

   Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   Søkeord

   Barnepass, barnehage, barnepark, barnehageplass, dagmamma, dagpappa, dagbarn
   Sist oppdatert: 08. august 2014