Musikk- og kulturskole

Søknadsfrist

   Beskrivelse

   Musikk- og kulturskolen er et kurstilbud til barn og ungdom innenfor musikk, dans, teater, billedkunst, skrivekunst, kulturminnevern og husflid. Opplæringen skjer utenom skoletid.

   Musikk- og kulturskolen er eid og drevet av kommunen som bestemmer innhold og omfang av tilbudet.

   Tilbudet kan være kortere, tidsavgrensede kurs eller opplæring som går over flere år.

   Målgruppe

   • Barn i barnehage
   • Elever i grunnskole og videregående skole

   Vilkår

   Søknader om opptak i kommunale musikk- og kulturskoler behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Opplæringsloven § 13-6 (Musikk- og kulturskoletilbud)

   Veiledning

   Du søker direkte til musikk- og kulturskolen. Hovedopptaket skjer én gang i året, men du kan også søke om kursplass gjennom hele året. På grunn av stor pågang, kan du oppleve å bli satt på venteliste. Dersom det blir ledige plasser i løpet av året, vil musikk- og kulturskolen ta kontakt med deg.

   Du beholder plassen til du sier opp skriftlig. Kommunen kan ha egne frister for oppsigelse. Kortere kurs er avsluttende, og du må søke på nytt hvis du ønsker å delta på annen opplæring.

   Søknadsskjema

   Saksbehandling

   Klage

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   Prisen for ordinær elevplass fastsettes av kommunen. I tillegg kommer leie av instrumenter og eventuelt annet undervisningsmateriell.

   Søkeord

   Kultur, musikk, skole, kulturskole, musikkskole, fritid, barn, ungdom, instrument, spille, dans, male, tegne, sang, teater, film, ballett, kor, korps, leikarring, verksted, orkester, revy, rock, drama
   Sist oppdatert: 08. august 2014