Nullvisjonen i Lister

Informasjon

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen – en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten. Myndigheter på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå skal sørge for at veisystemene våre er sikrest mulig. Trafikantene har ansvar for sin egen atferd – et ansvar for å holde seg til trafikkregler og god atferd.

Tre grunnpilarer

Nullvisjonen er et bilde av en ønsket framtid hvor ingen blir drept eller livsvarig skadd i trafikken, og har følgende tre grunnpilarer:

  • Etikk
  • Vitenskap
  • Ansvar

Det etiske elementet er grunntesen om at tap av liv eller permanente skader i trafikken er uakseptabelt.

Vitenskapelighet innebærer at trafikksikkerhetspolitikken skal være basert på forskning og på dokumenterte virkemidler.

Ansvarsaspektet viser til at ansvaret for trafikksikkerheten skal være delt mellom trafikantene og veimyndighetene. Dette vil si at veiene skal utformes på en slik måte at dersom trafikantene overholder regelverket, så skal veisystemet sikre at ferdsel på veg ikke medfører død eller varig skade.

Holdningsskapende arbeid

Det viktigste for Nullvisjonen er holdningsskapende arbeid gjennom INFORMASJON om trafikksikkerhet med tanke på trafikantenes atferd. En informasjon vi kan dele opp i:

  • Kursing/opplæring (som viktigst) og
  • Informasjon (via eksempelvis stands, brosjyrer, aviser, web, filmer og andre medier)

Våre målgrupper er i utgangspunktet hele befolkningen. Men ungdom i alderen 18-24 år, som er en svært risikoutsatt gruppe, er prioritert. Det er også foreldre som viktige rollemodeller for sine barn.

Kontaktinformasjon og hjemmeside

Torstein Salvesen, leder Nullvisjonen i Lister
Telefon: 905 55 947

Lenke til epost

Postadresse:
Nullvisjonen i Lister
Postboks 353
4577 Lyngdal

Besøksadresse:
Prost Birkelands gate 4
Lyngdal rådhus, 1. etasje
4580 Lyngdal

Nullvisjonens hjemmeside finner du ved å klikke på bildet under:

Nullvisjonens logo

Nullvisjonen har også egen facebookside. Den finner du ved å klikke på lenken under:

Lenke til Nullvisjonen på Facebook

Sist oppdatert: 11. januar 2016
Nullvisjonen i Lister

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 905 55 947

Kontaktperson: Torstein Salvesen

Tittel: Leder Nullvisjonen i Lister

Telefon: 905 55 947