Pedagogisk psykologisk tjeneste i Lyngdal kommune

Informasjon

Lyngdal kommune har felles Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), sammen med Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal og Farsund under navnet Lister PPT. Samarbeidet er organisert etter "vertskommunemodellen", med Farsund kommune som vertskommune.

Mer informasjon om Lister PPT finner du på Farsund kommunes hjemmeside.

Lenke til Lister PPT

Du finner også mer informasjon om Lister PPT og tjenesten de utfører.

Lenke til tjenestebeskrivelsen om Lister PPT

Dersom du ønsker å vite mer om Pedagogisk psykologisk tjeneste (generelt), kan du lese vår tjenestebeskrivelse.

Lenke til tjenestebeskrivelse om PPT (generelt)

Sist oppdatert: 30. april 2018