Karakterer - klage

Søknadsfrist

   Beskrivelse

   Er du uenig eller misfornøyd med karakterer som skal stå på vitnemålet ditt, kan du klage.

   Du kan klage på:

   • standpunktkarakterer, inkludert karakter i orden og oppførsel
   • eksamenskarakterer
   • karakterer til fag- og svenneprøver og kompetanseprøve
   • realkompetansevurdering
   • avgjørelse om å ikke gi standpunktkarakter

   Målgruppe

   • Elever, lærlinger, privatister og praksiskandidater (eller person du har gitt skriftlig fullmakt til)
   • Foreldre til elever, lærlinger eller privatister under 18 år har selvstendig klagerett

   Vilkår

   Er du under 15 år, må du ha skriftlig samtykke fra foreldrene dine for å klage.

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Forskrift til opplæringsloven kap. 5 (Klage på vurdering)

   Veiledning

   Fristene for å klage er:

   • Ti dager fra du mottok standpunkt- og eksamenskarakterer
   • Tre uker fra du mottok vurdering av den praktiske delen av fag-/svenneprøven og realkompetansevurdering

   Innenfor klagefristen kan du kreve begrunnelse for karakter til muntlig eksamen, praktisk eksamen, standpunktkarakter og karakter i orden og oppførsel. Ved skriftlig eksamen kan du be om å få kopi av eksamensbesvarelsen din, men ikke kreve begrunnelse for karakteren.

   Klagen må være skriftlig og underskrevet av deg som klager eller den du har gitt fullmakt til. Oppgi hva du klager på og gi helst en begrunnelse. Klager du på en skriftlig eksamenskarakter er det ikke nødvendig med begrunnelse.

   Send klagen til skolen der du er elev. Er du privatist, sender du klagen til den skolen der du tok eksamen. Klage på fag- eller svenneprøve sender du til yrkesopplæringsnemnda i fylket.

   nettsidene til Barneombudet finner du brevmaler du kan bruke når du vil klage på karakterer.

   Søknadsskjema

   Saksbehandling

   Klage

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   Søkeord

   Karakterer, evaluering, eksamenskarakter, standpunktkarakter, vitnemål, avgangsprøve, fagprøve, kompetanseprøve, eksamen, klage, realkompetanse, svenneprøve, orden, adferd, oppførsel
   Sist oppdatert: 08. august 2014