Leksehjelp - grunnskolen

Søknadsfrist

   Beskrivelse

   Er du elev i grunnskolen kan du få gratis leksehjelp. Leksehjelp er ikke en del av opplæringen din, men et frivillig tilbud til deg som elev.

   Leksehjelp skal støtte opplæringen din og bidra til mestring og selvstendig jobbing. Den skal også bidra til å jevne ut sosiale forskjeller i opplæringen.

   Kommunen plikter å tilby leksehjelp og velger hvordan tilbudet skal fordeles på de ulike årstrinnene. Tilbudet skal ikke avgrenses til elever som har ekstra behov for opplæring.

   Om leksehjelpen tilbys som en del av SFO-tiden, kan likevel alle elever delta gratis, også de som ikke er påmeldt SFO.

   Kommunen plikter å sørge for forsvarlig tilsyn med elevene i leksehjelpen. Kommunen skal også sørge for at du og de andre elevene i leksehjelpen får god veiledning og at det psykososiale miljøet er godt. Elevgruppen skal ikke være større enn at du blir fulgt opp individuelt.

   Målgruppe

   Elever i grunnskolen.

   Vilkår

   • Kommunen er ansvarlig for leksehjelpen og velger hvordan den skal organiseres.
   • Det skal tilbys totalt 8 timer leksehjelp per uke. Kommunen bestemmer hvordan timene skal fordeles på de ulike årstrinnene.
   • Tilbudet skal være til alle elever, og ikke avgrenses til elever som har ekstra behov for opplæring.
   • I de tilfeller der leksehjelpen tilbys som en del av SFO-tiden, kan likevel alle elever delta gratis, også de som ikke er påmeldt SFO.
   • Kommunen plikter å sørge for forsvarlig tilsyn med elevene i leksehjelpen.
   • Elevgruppen skal ikke være større enn at den enkelte eleven blir fulgt opp individuelt.

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Opplæringsloven § 13-7a (Plikt for kommunen til å ha tilbud om leksehjelp)

   Forskrift til opplæringsloven kap. 1A (Leksehjelp for elever i grunnskolen)

   Forvaltningsloven

   Veiledning

   Søknadsskjema

   Saksbehandling

   Klage

   Er du misfornøyd med leksehjelpen, kan du ta dette opp med kontaktlærer eller den som er ansvarlig for leksehjelpen. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til rektor.

   Du og dine foresatte kan be om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis kommunen ikke har fattet vedtak innen rimelig tid, kan du allikevel klage som om vedtak er fattet.

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   Søkeord

   skole, undervisning, fritid, SFO, leksehjelp, lekser,
   Sist oppdatert: 08. august 2014