Skolefrititidsordning (SFO)

Informasjon

Lyngdal kommune har et godt og fleksibelt SFO-tilbud. Tilbudet er likt ved Berge barneskole, Årnes skole og Å barneskole. Kvås skole har litt andre tidspunkt/dager. SFO-plasser overføres ikke fra skoleår til skoleår. Det betyr at elektronisk innmelding må sendes inn for hvert skoleår. Har du flere barn som skal ha SFO-tilbud, må det sendes inn ett skjema per barn. Endringer gjennom året skal også meldes via det elektroniske skjemaet. Ønsker du å si opp plassen, velger du også endring av plass, og deretter ønsket oppholdstid, der du igjen velger "Oppsigelse av SFO-plass".

Har du barn med særskilte behov i 5.-7. klasse ber vi om at du tar kontakt med skolen før elektronisk skjema benyttes.

SFO-tilbudet er i utgangspunktet for barn i 1.-4. klasse, men skjønnsmessig for barn i 5.-7. klasse.

Målgruppe

Skolefritidsordningen er et tilbud til elever i 1.-4. trinn og for barn med spesielle behov i 5.-7. trinn. Elevene må være bosatt i kommunen.

Vedtekter og søknad

SFO-året starter 1. august. Elever på 1. til 4. trinn som skal ha oppstart i august, må søke innen 1. mars.

Førsteklassinger meldes inn enten fra 01.08 eller fra 15.08. De som meldes inn fra 15.08 beholder barnehageplass til og med 12.08.(Gjelder bare Filadelfia barnehage og de 2 kommunale barnehagene). Førsteklassinger som har gått i de andre private barnehagene må velge oppstart 1.august. Elever 1. - 4. trinn, som skal ha oppstart i august, må søke innen 1. mars.

Fullstendig oversikt over SFO-vedtektene finner du via lenken under:

Lenke til vedtekter SFO

Lyngdal kommune bruker elektronisk søknadsskjema for innmelding og endring av SFO. Endring av plass velges også dersom det gjelder oppsigelse (se mer under avsnittet endring/oppsigelse).

Lenke til søknadsskjema SFO

Endring/oppsigelse

Det er en måneds oppsigelse – elektronisk skjema brukes. Det samme gjelder søknad om endring av tilbud.
Her kan du krysse av for ny plass, og for endring av plass. Sistnevnte velges både for endring av tilbud og for oppsigelse av plass. Ønsker du å si opp plassen velger du først endring av plass, deretter ønsket oppholdstid, og til slutt "Oppsigelse av SFO-plass".

Oppsigelse regnes fra 1. eller 15. i måneden – det som er nærmest fremover i tid.
Har et barn mottatt plass ved opptak 1. mars, er det angrefrist til 15. juni.

Ved oppsigelse etter 15. juni, må det betales for en måned selv om barnet ikke har deltatt. Unntak her vil gjelde flytting, også flytting til en annen krets innen kommunen.

Dersom en gruppe må legges ned, skal det gis 2 måneders varsel fra skolen. Ved inntak i skoleåret regnes betaling fra 1. og 15. i måneden.

Du bruker samme innlogging og skjema som ved innmelding i SFO når du skal endre noe vedrørende plassen i SFO eller hvis du skal si opp plassen.

Lenke til skjema for endringer eller oppsigelse i SFO

NB! Plassen i SFO kan sies opp av kommunen ved manglende innbetaling.

Tilbud

Lyngdal kommune har SFO-tilbud ved Årnes skole, Kvås skole, Berge barneskole og Å barneskole. Dokumentet "Oversikt over åpningstidene ved SFO" viser når det er undervisning og SFO per trinn. Legg sammen antall timer før tilbud velges i skjema.

Det minste SFO-tilbudet dere kan velge er 6 timer per uke. Morgenøkten kan ikke deles opp. Her betaler man for 1 time per dag. SFO-tid etter skoletid kan deles opp i 15 minutters bolker, men minstevalget er 1 time opphold de dagene dere velger SFO.

Eksempel:                                                                                                           

Morgentilbud 2 dager (2 timer), ettermiddag mandag 14.15-15.30 (1,25t), tirsdag 14.15-15.30 (1,25t), onsdag 12.30-15.30 (3t), torsdag 14.15-15.30 (1.25t), fredag 14.15 – 15.30 (1,25t). Til sammen 10 t.

Lenke til dokumentet oversikt skoletid og SFO-tid

Åpningstider

SFO har åpen første halvdel av august, i høstferien, juleferien, vinterferien og til og med 30. juni. Unntatt er lille julaften, dagene mellom jul og nyttår, dagene i påskeuka og i juli måned.

SFO organiseres i skoleferien som heldagstilbud – fra kl 0830 for elever som til vanlig har tilbud etter skoletid, og fra kl 0730 for elever som til vanlig har morgentilbud. SFO faktureres 11 måneder.

Planleggingsdager

SFO har 5 planleggingsdager gjennom skoleåret, koordinert med barnehager og skoler.

Du finner oversikten over ferie og fridager på skoleruta via lenken under:

Lenke til skolerute og barnehagekalender

NB! Legg merke til at du kan laste skoleruta ned til din egen kalender.

Skyss

Det er ikke skyss til tilbudet om SFO.

Betaling og priser

Lenke til side med gebyr- og betalingsoversikt

Ved betalingsproblem, ta kontakt med plan- og økonomiavdelingen, telefon 38 33 44 00.

Spesielle forhold knyttet til pris:

  • SFO-tilbud til barn med særskilte behov i 5.-7. klasse er kostnadsfritt.
  • Barn som begynner i 1. klasse har barnehageplass frem til skolestart. Førsteklasseelever kan velge SFO i stedet for barnehage første del av august. Men dersom barnet har hatt barnehageplass i en av de kommunale barnehagene eller i Filadelfia barnehage, må det velges enten barnehage eller SFO i denne perioden.
  • For enkelttimer ved spesielle behov – "klippekortsystem" – betales 62 kr pr. faktisk time. Dette tilbudet må bestilles spesielt ved kontakt med SFO på den enkelte skole. Ordningen kan ikke benyttes som et fast tilbud.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Her er lenker til sentale lover.

Henvendelser

Har du spørsmål vedrørende SFO kan du henvende deg direkte til din skole eller ta kontakt med kommunen sentralt.

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.
Sist oppdatert: 19. juli 2019
Servicekontoret

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Ole Aa. Brattfjord

Tittel: Enhetsleder/beredskapskoordinator

Telefon: 38 33 40 00