Skoler i Lyngdal

Informasjon

Skole med inngangspartiI Lyngdal kommune finnes det i alt fire kommunale barneskoler og en kommunal ungdomsskole. I tillegg driver kommunen kulturskole og voksenopplæring. Skolene er organisert som egne tjenesteenheter med rektor som enhetsleder. Rådmannen har delegert myndighet direkte til den enkelte enhetsleder.

I Lyngdal kommune finnes det også en offentlig og en privat videregående skole. I kommunen ligger også en privat barne- og ungdomsskole.

Terje Arvid Litland er skolefaglig ansvarlig i kommunen. Stillingen er organisert i rådmannens stab og har ansvar for mer overordnede oppgaver knyttet til skolene i kommunen. Skolefaglig ansvarlig kan kontaktes på telefon 38 33 40 00, eller på epost via lenken under:

Lenke til epost skolefaglig ansvarlig

Ordensreglement

Lyngdalskolen skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Ordensreglementet for skolene i Lyngdal er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og for å sikre at skolesamfunnet skal være en arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å gjøre en god jobb. Ordensreglementet for skolene i Lyngdal tar utgangspunkt i at skolen er til for elevene, og at elevene vil bruke sine positive ressurser til å bidra til å nå målsettingen om et godt skolesamfunn for alle. Fullstendig reglement for Lyngdals skoler finner du i "Forskrift om ordensreglement for skolene i Lyngdal kommune". Se lenke under:

Lenke til forskrift om ordensreglement

Kommunale skoler

Ved å følge lenkene under finner du mer informasjon om den enkelte skole:

Lenke til Berge barneskole

Lenke til Kvås skole

Lenke til Å barneskole

Lenke til Årnes skole

Lenke til Lyngdal ungdomsskole

Lenke til Lyngdal voksenopplæring

Lenke til Lyngdal kulturskole

Videregående skole

Lenken under fører deg til informasjon om fylkeskommunale skoler i Lister-regionen. En av skolene er lokalisert i Lyngdal kommune.

Lenke til Lister videregående skole

Private skoler

Ved å følge lenkene under finner du mer informasjon om den enkelte private skole:

Lenke til Lyngdal Kristne Grunnskole - LKG

Lenke til Kristen Videregående skole - KVS

God læring og oppførsel

I Lyngdal skal vi foreldre:
•    Aktivt engasjere oss i barnets miljø; skole og fritid
•    Null toleranse for mobbing og vold
•    Styrke samarbeid hjem – skole
•    Være tydelige voksne og sette grenser
•    Ansvar for et sunt kosthold og nok søvn
•    Respektere og snakke positivt om skolen med barna

Illustrasjon som er aktiv lenke til nettstedet null mobbing

Skole- hjem samarbeid

Lyngdal kommune har utarbeidet en informasjonsfolder om skole-hjem samarbeid. Denne finner du på informasjonssiden Skole-hjem samarbeid lokalt.
Lenke til informasjonsside Skole-hjem samarbeid lokalt.

Det er også utarbeidet en statlig tjenestebeskrivelse som omhandler samarbeid mellom hjem og skole på et overordnet plan.
Lenke til beskrivelsen Samarbeid mellom hjem og skole.

Sist oppdatert: 15. november 2018