Lyngdal kulturskole

Informasjon

Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Det gis opplæring på flere musikkinstrumenter, sang, dans og kunst. Kulturskolen har sin undervisning i egne lokaler i Lyngdal ungdomsskole.

Kulturskolen har egen facebookside, som du finner via lenken under.

Lenke til kulturskolens facebookside

Undervisningstilbud

Lyngdal kulturskole har dyktige lærere som gir elevene et godt faglig undervisningstilbud, utfoldelse og glede.

Kulturskoleundervisningen følger skoleåret og har de samme fridager som vedtatt skolerute viser.

Undervisningstilbudet i musikk er opplæring på:

 • Piano
 • Kirkeorgel
 • Tverrfløyte
 • Gitar, akustisk, elgitar og bassgitar
 • Fiolin
 • Mandolin
 • Sang
 • Slagverk

Lyngdal kulturskole tilbyr undervisning tilpasset den enkeltes alder og utviklingsnivå. Undervisningen gis ukentlig, individuelt eller i små grupper á 2-3 elever pr. undervisningstime. Undervisningstid for individuell undervisning er 20 min. Det gis 30 min. undervisningstime for sangelever og i instrumentalopplæring i tilfeller da dette blir tilrådd av lærer.

Nybegynnerelever i gruppe har 40-45 min. undervisningstid.

Deltakelse i samspill og konserter kommer i tillegg til ordinær undervisning.

Tilbudet er til dem som har litt spilleferdigheter fra før og ønsker å få undervisning i samspill. Aktuelle instrumenter er elgitar, bassgitar, keyboard/synth, slagverk og vokal. Tilbudet er avhengig av at det melder seg nok søkere slik at man får full bandbesetning.

To nivåer delt etter alder:

Gruppe 1: Fra ca. 8 år
Elevene vil bli kjent med forskjellige redskaper og teknikker i tegning og maling, som kull, blyant, akryl- og akvarellmaling. Enkel fargelære og innføring i skyggelegging.

Gruppe 2: Fra ca. 12 år
Elevene vil utvide erfaringer med ulike materialer, redskaper og teknikker. Arbeide med lys/skygge i farger og gråtoner. Eksperimentere med egne motiver og oppstillinger.

For begge gruppene vil det i løpet av skoleåret bli tilbud om å delta på utstillinger og utstillingsbesøk, og ev. samarbeidsprosjekter.

Besøk på kunstgalleri og kunstverksteder legges også inn som en del av undervisningen.

Gruppeundervisning max 10 elever på hver gruppe.

Kulturskolen gir danseundervisning med fokus på det kreative i hver elev. Lærer og elever samarbeider om å skape ulike danseverk fram mot små forestillinger der det fokuseres på uttrykk i både bevegelse, kostyme og rekvisitter sammen med musikk.

Gruppeundervisning inndelt etter alder:

 • Gruppe 1: 7 - 9 år
 • Gruppe 2: 10 - 13 år

Undervisningen er på 90 minutter.

Drama

Vi jobber i grupper på maks 8 elever. Det er to nivåer delt inn etter alder:

Dramagruppe 1: Fra ca. 9 år
I denne klassen jobber vi mye med rollelek, improvisasjon og samspill. Målet er gode sosiale ferdigheter og samarbeid. Elevene skal få bruke sin kreativitet og spilleglede, og skape sine egne genuine uttrykk.

 • Fokusere på teamfølelse og positiv kommunikasjon.
 • Skape trygghet og bygge selvtillit i å bruke kropp og stemme til å uttrykke oss.
 • Bruke inspirasjon fra dagligliv, eventyr, film, tegneserier, bøker, dataspill og musikk.
 • Vi skal også leke oss med kostymer og teatersminke, masker, dukketeater og pantomime.

Dramagruppe 2: Fra ca. 13 år
I denne klassen videreutvikler vi ferdighetene i improvisasjon og samspill. Her blir undervisningen mer målrettet mot prosjekter og fremvisninger, særlig med tanke på UKM (Ung Kulturs Møtes) som arrangeres i vårhalvåret. For denne gruppa vil det i løpet av skoleåret bli tilbud om teaterbesøk og ekskursjoner til andre drama- og teaterinstitusjoner. Vi vil også fokusere på tverrfaglige prosjekt (musikk, dans, drama, kunst).

 • Teambygging.
 • Trygghet i bruk av kropp og stemme.
 • Fokus på bevegelse i scenerommet og samspill.
 • Jobbe med forberedelse, konsentrasjon, avspenning og rolleutvikling.
 • Bruk av kostymer, rekvisitter, masker, dukker, lyd, lys, musikk og publikum.
 • Utvikling av egne sceniske uttrykk og tekster.
 • Kortfilm: Vi lager en 5 min. kortfilm ut ifra egne idèer (på slutten av skoleåret)

Velkommen i dramagruppa!

Kor- og musikkglede for barn og voksne med behov for spesiell tilretteleggelse. Kulturskolen samarbeider med Sound of Happiness Lyngdal om dette tilbudet.

Aldersgruppe

Skolens nåværende tilbud er beregnet for barn og unge i skolealder, men det kan gjøres unntak for barn under skolealder og for voksne søkere.

Elevavgift og instrumentutleie

Elevavgifter

Elevkontingenten faktureres to ganger årlig og er knyttet til kommunens purrings- og inkassosystem. Kontingenten fastsettes for ett år av gangen.

Kommunestyret har vedtatt følgende satser for elevbetaling  pr. semester:

Det gis 40 prosent søskenmoderasjon. Det gis ikke rabatt for deltakelse i flere fag.

Lenke til betalingssatser for kulturskolen

Hovedregelen er at elevene må eie sine egne instrumenter, men skolen har noen gitarer, tverrfløyter og fioliner til utleie.

Utleiepris er kr. 600 pr. år.

For alle undervisningstilbud i kulturskolen stilles det krav til elevene når det gjelder arbeidsinnsats og oppførsel. Det forventes at eleven kommer forberedt til timene og til avtalt tid.

Fravær og vikar

Undervisningstimer som faller bort på grunn av elevers fravær erstattes ikke. Dersom eleven ikke kan møte til undervisningen skal faglærer eller rektor ha beskjed på forhånd.

Er læreren forhindret fra å møte til en time, vil det i den grad det er mulig bli satt inn en vikar. Dersom det ikke lykkes å skaffe vikar vil eleven få beskjed om at undervisningen utgår. Elevavgiften blir redusert forholdsmessig når antall avlyste timer utgjør mer enn 3 timer pr. undervisningsår.

Opptak og utmelding

Ved opptak får eleven tildelt tid for undervisning som tilpasses den enkelte lærers timeplan.

Både opptak og utmelding av kulturskolen skjer via egne elektroniske skjema.

Påmelding er bindende for ett semester. Dersom en elev ønsker å slutte før semesteret er fullført, må likevel full semesteravgift betales. Unntak er sykdom over lang tid eller flytting fra kommunen.

Nye elever kan slutte etter de to første undervisningsukene dersom de finner ut at tilbudet ikke passer.

Lenke til elektronisk søknadsskjema til kulturskolen

Lenke til skjema for utmelding/oppsigelse fra kulturskolen

Frist for utmelding vårhalvåret: 1. desember.

Frist for utmelding høsthalvåret: 1. juni.

Venteliste

Kulturskolen har som målsetting å gi alle søkerne elevplass. Dessverre har vi i dag ikke kapasitet til alle søkerne og det opprettes ventelister for gjeldende skoleår. Dersom søker ikke får tilbud om elevplass, må det søkes på nytt for neste skoleår. De som står på venteliste fra før blir prioritert foran nye søkere.

Når det gjelder undervisning i større grupper, er vi avhengig av at det melder seg nok antall søkere.

Utskrift

Ønsker du utskrift av informasjonen på denne siden, kan du laste ned en egen pdf-versjon.

Lenke til pdf-dokument med informasjon om kulturskolen

Sist oppdatert: 31. august 2017
Lyngdal kulturskole

Besøksadresse:

Stadionveien 12
4580 Lyngdal

Posadresse:

Stadionveien 12
4580 Lyngdal

Kontaktperson: Marianne Bøksle

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 42 40 / 957 48 426