Lyngdal voksenopplæring

Informasjon

Lyngdal voksenopplæring finner du på Rom, like ved Lyngdalshallen. Dette er en skole for både ungdom og voksne.

Skolen har 30 elever på grunnskolen for voksne og 180 elever som tar norskopplæring. I tillegg elever med spesialundervisning.
Vi gir undervisning på grunnskolenivå over ett, to eller tre år. Etter avlagt grunnskoleeksamen fortsetter mange på videregående skole. Elevene er 16 år eller eldre, og de fleste er språklig minoritet. Vi tar imot elever fra Lyngdal kommune, men også fra andre kommuner i Lister-regionen.

Vi tilbyr opplæring i norsk med samfunnskunnskap for minoritetsspråklige over 16. år. Undervisningen følger "Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere".

Personer mellom 16 og 55 år med oppholdstillatelse i Norge har rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer.

Personer mellom 55 og 67 år med oppholdstillatelse har rett, men ikke plikt til å delta i opplæringen. Retten gjelder i tre år.

Søknadsskjema

Elever kan søke om tilrettelagt undervisning og grunnskoleopplæring for voksne. Klikk på lenkene under for å komme inn i søknadsskjemaet som er aktuelt.

Lenke til søknadsskjema grunnskoleopplæring (ordinær) for voksne

Lenke til søknadsskjema spesialundervisning for voksne på grunnskolens område

Hjemmeside

Voksenopplæringen har egen hjemmeside. Den finner du via lenken under.

Lenke til hjemmeside voksenopplæringen

Sist oppdatert: 08. juni 2018
Lyngdal voksenopplæring

Besøksadresse:

Rinnanveien 2
4580 Lyngdal

Posadresse:


Telefon: 38 33 44 00

Kontaktperson: Jenny Aprilia Hodnemyr

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 44 03 / 977 68 125