Politisk møtekalender (styrer, råd og utvalg)

Om politisk møtekalender

Her finner du møteoversikten for kommunens politiske utvalg. Klikk på dato for å finne sakliste og / eller møteprotokoll (publiseres senest fire dager etter møtet). Møteinnkalling med sakliste, og senere møteprotokoll, lastes opp under menypunktet dokumenter. Du kan også velge årstall i møtekalenderen.

Medlemsoversikt
Ønsker du oversikt over de enkelte utvalgenes medlemmer, med kontaktinfo, klikker du ganske enkelt på det aktuelle utvalget. Da får du oversikten over representantene med kontaktinfo til det enkelte medlem.

Partiledere og gruppeledere
Siste reviderte oversikt over partiledere og gruppeledere kan du laste opp via lenken under.

Lenke til dokument partiledere og gruppeledere

Andre utvalgsmøter
Møter som ikke publiseres via møtekalenderen nedenfor, herunder kontrollutvalget, plan- og byggekomiteen mv., offentliggjøres på siden som heter utvalgsmøter. Du finner den via lenken under.

Lenke til siden utvalgsmøter

Protokoll fra formannskapet

Protokollen fra siste møtet i formannskapet (FSK) kan lastes opp via lenken under:

Lenke til møteprotokoll FSK 24.11.16

Sist oppdatert: 29. januar 2018