Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Søknadsfrist

   Beskrivelse

   Brann- og feiervesenet skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg i helårsboliger. Som fyringsanlegg regnes blant annet ildsted, pipe, sotluke eller feieluke, røykrør og brannmur. Hvor ofte brann- og feiervesenet feier eller utfører tilsyn, avhenger blant annet av hva slags oppvarmingssystem du har og hvor ofte du fyrer.

   Feiing og tilsyn skal medvirke til å:

   • unngå pipebrann og brann i bygninger
   • begrense forurensning og helsefare
   • redusere fyringsutgifter

   Ved et tilsyn vil feieren:

   • gjennomgå hele fyringsanlegget, sjekke brannsikkerheten og kontrollere om pipen trenger feiing
   • kontrollere brannslukningsutstyr, røykvarslere og rømningsveier
   • gi informasjon om brannvern og riktig fyring

   Eier du en fritidsbolig der det er behov for feiing eller tilsyn, kan du avtale dette med brann- og feiervesenet.

   Målgruppe

   Eier av og beboer i bolig med fyringsanlegg.

   Vilkår

   Ved tilsyn må du være hjemme når brann- og feiervesenet kommer, slik at du kan vise feieren rundt i boligen. Kan du ikke selv være hjemme, må en annen som kjenner boligen godt være tilstede.

   Ved feiing må du:

   • gi tilgang til huset for feiing via feieluke og fjerning av sot fra sotluke
   • sette fram godkjent metallstige ved feiing fra tak
   • ikke bruke ildstedet på feiedagen og stenge spjeld og ventiler

   Har du satt inn nytt ildsted eller gjort forandringer på fyringsanlegget, må du melde fra om dette til brann- og feiervesenet.

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Brann– og eksplosjonsvernloven kap. 3 (Kommuners plikter og fullmakter)

   Forskrift om brannforebygging kap. 2 (Forebyggende plikter for eieren av byggverk)

   Forskrift om brannforebygging kap. 4 (Kommunens forebyggende plikter)

   Veiledning

   Du får varsel om feiing og tilsyn i forkant. Hvis tidspunktet ikke passer, må du snarest mulig kontakte brann- og feiervesenet for å avtale nytt tidspunkt.

   Har du ikke klargjort for feiing når feieren kommer, vil ikke feiingen bli utført.

   Søknadsskjema

   Saksbehandling

   Klage

   Er du uenig i det som står i tilsynsrapporten eller oppfatter noe som uklart, bør du ta kontakt med brann- og feiervesenet.

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   Feiing og tilsyn mv. (Feiermesternes Landsforening)

   Søkeord

   pipe, pipeløp, spjeld, feieluke, sotluke, fyring, fyringsanlegg, peis, ovn, peisovn, kakkelovn, koks, pellets, ved, vedfyring, vedkomfyr, brann, feiing, skorstein, skorsteinspipe, ildsted, brannvern, feier, feiermester, brannvesen, skorsteinsfeier, brannslukking, røyk, os, sot, pipebrann, røykvarsler, brannvarsler, brannslukningsutstyr, brannslukningsapparat, pulverapparat, brannteppe, brannstige, branntau, rømningsvei, takbro
   Sist oppdatert: 08. august 2014