Informasjon fra feiervesenet til deg som eier bolig eller fritidsbolig

Generelt

I 2016 kom ny nasjonal Brannforebyggende forskrift som innebærer noen endringer for deg som er eier av bolig eller fritidsbolig.

Hovedendringen for private husholdninger er at den tidligere unntaksregelen om at kommuner selv kan velge å ikke feie eller ha tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger er fjernet. Dette betyr at kommunene nå også skal feie skorsteiner og utføre tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger.

Det at feiing og tilsyn skal gjennomføres ved behov, innebærer at kommunen må gjennomføre en selvstendig vurdering av risiko og alternative fremgangsmåter for trygg bruk av fyringsanlegg.

Bolig

Hovedendringene for deg med bolig er at boligen din fra nå av vil bli gjenstand for en individuell risikovurdering som igjen vil være med å bestemme hvilket behov det er for feiing / tilsyn og hvor ofte dette skal utføres. Frem til i dag har dette vært fastsatt etter en minimumsfrekvens. Dette har sin bakgrunn i at brannstatistikk og undersøkelser utført av feiervesenet viser at gjeldende frekvenskrav ikke er tilpasset det faktiske risikobildet.

Fritidsbolig

For deg som har fritidsbolig vil endringen bestå i at kommunen hvor du har fritidsbolig nå er pålagt å feie og føre tilsyn på lik linje som med boliger. Fritidsboliger skal risikovurderes på lik linje med boliger slik at frekvensen på feiing og tilsyn settes ut fra dette. Kostnader i denne forbindelse vil være selvfinansierende.

Som et viktig ledd i risikovurderingen er du som eier bidragsyter for å bistå med opplysninger og fakta om ildsted, fyringsfrekvens m.m. Innhentingen av disse opplysningene vil kunne variere fra kommune til kommune.

Kontaktinfo og aktuelle lenker

Ønskes ytterligere informasjon, ta kontakt med kommunen eller med Brannvesenet Sør.

  • Telefon Lyngdal kommune: 38 33 40 00
  • Telefon Brannvesenet Sør: 38 27 01 10

Lenke til ny forskrift om brannforebygging

Lenke til Brannvesenet Sør

Sist oppdatert: 07. desember 2017