Rovvilt og rovviltkontakter

Informasjon

Dersom du ser noe du tror kan være spor etter kongeørn eller et av de fire store rovdyrene vil din nærmeste rovviltkontakt gjerne ha melding om dette.

Finner du et kadaver og har mistanke om at rovdyr har vært på ferde, bør du gjøre følgende:

  • La kadaver ligge mest mulig urørt, men dekk det til slik at ikke åtseletere kommer til.
  • Merk funnsted, gjerne med plastpose i tre eller lignende så det er lett å finne.
  • Beskriv funnsted og kryss av på kart om mulig.
  • Fotografer kadaver, om mulig fra ulike vinkler.
  • Meld fra til nærmeste rovviltkontakt snarest mulig – bevis forsvinner fort!

Alle meldinger tas alvorlig og behandles med diskresjon.

Kontaktinfo og tapsskjema

Via lenken under kan du laste opp en folder med mer utfyllende informasjon, og oversikt over rovviltkontakter i Vest-Agder.

Lenke til nedlastbar folder med kontaktinfo

Dersom eier har mistanke om at skader på husdyr er forårsaket av gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn, kan han eller hun søke sine tap erstattet av staten. Med husdyr menes her sau, geit, storfe, hest, gjeterhund, vokterhund og jakthund i bruk under lovlig jakt.

Søknad sendes elektronisk innen 1. november i tapsåret. Søknadsskjema finner du på rovviltportalen.no via lenken under.

Lenke til rovviltportalen

Sist oppdatert: 30. mai 2016