Handlingsplan for å bekjempe landøyda

Bilde av planten landøydaInformasjon

Planten landøyda er giftig for storfe og hest. Problemplanten har økende utbredelse langs kysten i Vest-Agder. Det er derfor utarbeidet en handlingsplan for å bekjempe landøyda.

Bakgrunn

I 2015 kom det mange bekymringsmeldinger om spredning av landøyda til både kommuner, fylkesmannen, bondelag og Norsk landbruksrådgivning Agder (NLR-A).

Med bakgrunn i problemer knyttet til utfordringer med problemugras langs veikanter tok Lista og Lyngdal bondelag i 2015  kontakt med NLR-A for å få innarbeide ny praksis hos Statens vegvesen for å redusere omfang av uønskede arter. Det ble i regi av NLR-A gjennomført et lite prosjekt for å utarbeide en god bekjempingsstrategi. Prosjektet ble støttet økonomisk gjennom klima- og miljøprogrammet hos fylkesmannen.

Handlingsplan

På møte 22.09. 2015 der Statens vegvesen, NLR-A, bondelaget og fylkesmannen deltok, ble det bestemt å utarbeide en handlingsplan for å redusere omfanget av problemugras, og da med særlig fokus på landøyda. Handlingsplanen baserer seg på samspill mellom bonden, næringsorganisasjonene, kommunen, Statens vegvesen, NLR-A og fylkesmannen. Handlingsplanen kan du laste opp via lenken under.

Lenke til handlingsplan for bekjempelse av landøyda

Aktuelle lenker

Lenke til informasjonsbrosjyren bekjemp landøyda

Lenke til info om mulig trekk i produksjonstilskuddet

Lenke til tillatelse bekjempelse av uønskede arter i vegkanten

Lenke til fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Sist oppdatert: 30. mai 2016