Ny giv for landbruket i Lyngdal

Informasjon

"" Ny gi for landbruket i Lyngdal er et prosjekt for landbruket i Lyngdal kommune. Under finner du kontaktinformasjon for prosjektet. Prosjektet har egen aktiv Facebookside hvor informasjon om ulike aktiviteter innen prosjektet.


Kontaktinformasjon prosjektet "Ny giv for landbruket"

Prosjektleder Leidulv Nesgård

E-post: leidulv@listernyskaping.no
Mobil: 952 83 615
Facebookside: Landbrukstreff Lyngdal
Adresse: 

Lyngdal kommune
Postboks 353

4577 Lyngdal

Fokusgrupper (FG)

  1. Skog
  2. Husdyrproduksjon
  3. Frukt, bær, birøkt
  4. Tilleggsnæringer i landbruket
  5. Kortreist mat / Knertenparken
  6. Innovasjon i landbruket
  7. Andelsjordbruk

Arrangement

Styringsgruppe for prosjektet

Ordfører Jan Kristensen
E-post: jan.kristensen@lyngdal.kommune.no

Trygve Haugeland, leder
E-post: trygve.haugeland@erv.no

Geir Iddeland, nestleder
E-post: geir.iddeland@gmail.com

Torleiv Roland, Norsk landbruksrådgiving
E-post: torleiv.roland@lr.no

Ingebjørg Kamstrup
E-post: ingebjoerg.kamstrup@lyngdal.kommune.no

Sist oppdatert: 05. november 2014
Plankontor

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Torhild Hessevik Eikeland

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Ingebjørg Kamstrup

Tittel: Fagområde jord, skog og vilt

Telefon: 38 33 40 00