Bolighygiene - veiledning om inneklima

Søknadsfrist

   Beskrivelse

   Mistenker du dårlig inneklima i boligen din? Ser du tegn til fuktskader eller muggsopp? Har du eller andre i husstanden symptomer som kan skyldes innemiljøet? Da kan du kontakte kommunen som kan gi deg råd og veiledning om inneklima og bolighygiene og eventuelt foreta en inneklimamåling.

   Et godt inneklima er viktig for helsen din. Har boligen din fuktskader eller muggsopp, kan det øke risikoen for utvikling og forverring av sykdommer som allergier og luftveislidelser.

   En inneklimamåling i boligen kartlegger blant annet:

   • CO²-innhold
   • temperatur
   • forekomst av fuktskader
   • forekomst av muggsopp
   • støv- og radoninnhold

   Kommunen kan føre tilsyn i utleieboliger der inneklimaproblemet skyldes forhold som leietakerne ikke kan utbedre selv. Utleieren har ansvaret for at utleieboliger er i tilfredsstillende stand. Leietaker bør derfor først kontakte utleier dersom det er dårlig inneklima i utleieboligen.

   Målgruppe

   Alle som eier eller leier bolig i kommunen.

   Vilkår

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

   Folkehelseloven kap. 3 (Miljørettet helsevern)

   Veiledning

   Ta kontakt med kommunens avdeling for miljørettet helsevern og beskriv problemet. Mener du å ha blitt syk av inneklimaet, bør du få en uttalelse fra fastlegen din. Kommunen vurderer om en inneklimamåling skal gjennomføres og vil i så fall avtale et tidspunkt med deg.

   Søknadsskjema

   Saksbehandling

   Klage

   Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til avdeling for miljørettet helsevern. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   Gode råd for godt inneklima i boligen (helsenorge.no)

   Tema: Inneklima (Folkehelseinstituttet)

   Inneklima (Norges astma- og allergiforbund)

   Søkeord

   innemiljø, inneklima, inneluft, boligklima, hygiene, renhold, helsevern, helserisiko, helseplager, luftkvalitet, midd, mugg, muggsopp, sopp, støv, svevestøv, svevepartikler, bakterier, fukt, fuktskade, råte, råteskade, radon, asbest, trekk, lufttemperatur, luftfuktighet, røyking, røyk, tobakk, tobakksrøyk, sigarettrøyk, sot, sotpartikler, os, peis, peisos
   Sist oppdatert: 08. august 2014