Leie lokaler og anlegg

Fast leie av kommunale lokaler

Lyngdal kommune ved Servicekontoret, leier ut idrettshall, gymsaler, aula og andre lokaler ved Kvås, Årnes, Berge og Å skole samt Lyngdalshallen, til trening/øvelser og faste aktiviteter på ettermiddags- / kveldstid.

Utleie ved Lyngdal ungdomsskole administreres av skolen selv.  

Ta direkte kontakt på telefon 38 33 42 50,

eller på e-post: Lenke til ungdomsskolens epost.

Lenke til Lyngdal ungdomsskoles nettside

Søknadsskjema er de samme som øvrig utleie i Lyngdal kommune - se lenger nede på siden.

Det er gratis lokaler for fast trening / øvelser på ukedagene fram til kl. 21 for aktivitet for barn og unge der brorparten av deltagerne er under 18 år, og for voksenopplæringsorganisasjoner.

For fast trening / øvelser for voksne, betales en leie i henhold til gjeldende betalingssatser, vedtatt av kommunestyret.  Hovedmålgruppe er lokale foreninger. Søknadsfrist for sesongleie er 1. mai, for kommende skoleår, og utleien følger skoleåret mht. åpningstider.

Leietakere står selv ansvarlig for tilsyn og sikkerhet under sin aktivitet, og må kvittere ut nøkkel/nøkkelkort etter opplæring / veiledning.

Fast trening må normalt vike for enkeltarrangementer i regi av skole, og bør varsles minst en uke i forveien.

Leie av lokaler til arrangementer

Lyngdal kommune leier ut samme lokaler til enkeltarrangementer, kamper og cuper mm.

Kvås sambrukshus, Austad grendehus samt eldresenteret i rådhuskjelleren til arrangement av ulik slag.

Søknader sendes elektronisk, god tid i forveien og behandles fortløpende. 

Det betales for bruk av de kommunale lokalene i helgene. Private og kommersielle leietakere betaler også leie for bruk av lokaler på ukedager.

Leie og bruk av uteanlegg

Lyngdal kommune leier ut kommunale utendørs anlegg.

Leieprisene fastsettes årlig av kommunestyret i desember for påfølgende år.

Søknad om fast treningstid og garderobe sendes banemester, for klubbene for sommersesongen og for skolene for hvert skoleår.

Søknadsskjema og leiekontrakt

Lokaler og anlegg, søknad om leie til arrangement – lenke til e-skjema

Lokaler og anlegg, søknad om sesongleie – lenke til e-skjema

Lyngdal kommune har standard leiekontrakt for all tilfeldig utleie. Den kan du laste opp via lenken under:

Lenke til kontrakt for utleie og arrangementer

Betalingssatser

Betalingssatsene finner du via lenken under til informasjonssiden inneholdende samlet kommunal gebyr- og betalingsoversikt:

Lenke til infoside med gebyrsatser

Sist oppdatert: 13. september 2017