Renovasjon

Søknadsfrist

   Beskrivelse

   Renovasjonsetaten i kommunen skal hente søppel fra din husholdning (husholdningsavfall) til avtalte tider (se kommunens tømmeplan). Du må selv sørge for å legge søppelet ut i avfallsbeholderen.

   Kommunen kan bestemme hvordan søppelstativ, avfallsbeholder og lignende skal plasseres og om du ev. må sette beholderen fram på tømmedagen.

   Husholdningsavfallet skal kildesorteres etter kommunens retningslinjer. Dette kan innebære egne beholdere eller levering til returpunkt. Farlig avfall som malingsrester, løsemidler, batterier og elektriske produkter skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak.

   Målgruppe

   Husholdninger i kommunen.

   Vilkår

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Forurensningsloven § 30 (Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v. )

   Forurensningsloven § 34 (Avfallsgebyr)

   Avfallsforskriften kap. 15 (Fastsettelse av avfallsgebyr for håndtering av husholdningsavfall)

   Veiledning

   Søknadsskjema

   Saksbehandling

   Klage

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   Pris:
   Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

   Søkeord

   renovasjon, avfallsbeholder, avfallsplan, gjenvinning, kildesortering, miljøsanering, resirkulering, retursystem, søppeltømming spesialavfall, søppel
   Sist oppdatert: 08. august 2014