Tilbud om ekstra stor avfallsdunk til foreldre med bleiebarn

Foreldre med bleiebarn kan få større avfallsdunk, inntil barnet er tre år.

Har du hovedomsorgen for barn i alderen 0 til 3 år, har folkeregistrert adresse i Lyngdal eller Farsund og gyldig boligrenovasjon, kan du benytte deg av tilbudet om større dunk til restavfall uten å måtte betale ekstra avgift. Tilbudet gjelder restavfallsbeholder på 240 liter, og er tidsbegrenset inntil yngste barnet fyller tre år.

Dette må du gjøre:

  • Send melding til renovasjonsselskapet (RFL) dersom du ønsker større dunk for restavfall. Husk å oppgi barnets navn og fødselsdato.
  • Du må huske på å melde fra når barnet er fylt tre år, slik at «bleiedunken» kan bli byttet ut med ordinær størrelse. Hvis ikke belastes du gebyr for større dunk.
  • Dersom nye barn er kommet til i løpet av avtaleperioden, kan denne forlenges ved å formidle beskjed til RFL. Melding om fornyet behov må inneholde barnets navn og fødselsdato.

Søknad om større avfallsdunk sendes på epost via lenken under:

Lenke til epost RFL

Sist oppdatert: 13. desember 2017