Renovasjon for Lyngdal kommune

Informasjon

Lyngdal kommune samarbeider om renovasjonstjenesten med Farsund kommune gjennom Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS (RFL).
Selskapet holder til ved avfallsplassen på Skjolnes i Farsund kommune.

Lenke til renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS

Mottaksanlegg for avfall er lokalisert på Skjolnes i Farsund og på Skrumoen i Lyngdal.

Anlegget i Lyngdal driftes av Gjenvinning Sør-Vest AS - tlf. 38331350 / 971 45 699.

Har du spørsmål knyttet til ditt abonnement eller vil melde avvik på avfallshentingen, benytter du appen "Min renovasjon" eller e-postlenken under. Avviksmeldinger må sendes innen tre dager.

Lenke til epost RFL

Oppdragsgiver

Fra og med fredag 29. september 2017 er det firmaet Hansen Renovasjon AS som har ansvaret for avfallshåndteringen i Lyngdal og Farsund, på oppdrag for RFL. Et firma de fleste i Lyngdal og Farsund kjenner til ettersom de hadde samme kontrakten fra 1969 og helt fram til 2015, da RenoNorden vant anbudet. Avtalen med RFL opphørte da RenoNorden gikk konkurs i september 2017.

Mer informasjon om gjenvinning, renovasjon, tømmerutiner mm. finner du på hjemmesiden til Hansen Renovasjon AS.

Lenke til Hansen Renovasjons hjemmeside

Slamtømming

RFL har fra september 2019 inngått avtale med ny slamrenovatør, SJT Miljø. Alle henvendelser som gjelder slam rettes direkte til RFL. Gjelder henvendelsen krisetømming på kveldstid eller i helger kan følgende telefonnummer benyttes, 957 01 248.

Kildesortering

Det er innført kildesortering av matavfall, papir, plast og restavfall. Matavfall og restavfall hentes samtidig annenhver uke. Papiravfall og plast hentes ca. en gang i måneden i henhold til program for henting av papir og plast. 

Hytterenovasjon

I Lyngdal kommune er det plassert containere rundt i nærhet av hyttefelt og på sentrale steder. Containerne er låst og hytteeiere må skrive under en avtale for å få utlevert nøkkel. Oversikt over utplasserte hyttecontainere finner du via lenken under:

Lenke til sortere.no

Tilbud om ekstra stor dunk til foreldre med bleiebarn

Foreldre med bleiebarn (0-3 år) kan benytte seg av gratis tilbud om større avfallsdunk. Les mer via lenken under.

Lenke til infoside om bleiedunk

Flasker og metall

Det er satt ut containere for levering av flasker og metall på følgende plasser i kommunen.

Sted Hvor
Alleen Lyng/rutebilstasjonen
Alleen Walther/Fretex
Rom Handelsparken senter
Vemestad Joker Kvås
Korshavn Joker Korshavn

Returordning for kasserte fritidsbåter

Fra 1. oktober 2017 er det innført egen returordning for kasserte fritidsbåter. Mer info om dette via lenken under.

Lenke til infoside om returordning for fritidsbåter

Aktuelle lenker

Lenke til renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS

Lenke til renovasjonsforskrift med retningslinjer

Lenke til tømmekalenderen med soneoversikt

Lenke til epost RFL

Sist oppdatert: 19. september 2019