Renovasjon for Lyngdal kommune

Informasjon

Lyngdal kommune samarbeider om renovasjonstjenesten med Farsund kommune gjennom Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS. RFL er kommunenes selskap for å ivareta kommunenes ansvar for renovasjonstjenestene. Selskapet holder til ved avfallsplassen på Skjolnes i Farsund kommune.

Mottaksanlegg for avfall er lokalisert på Skjolnes i Farsund og Skrumoen i Lyngdal. Anlegget i Lyngdal driftes av Gjenvinning Sør-Vest AS.

Oppdragsgiver

RenoNorden er firmaet som fra 1. januar 2015 utfører oppdrag for Renovasjonsselskapet. Mer info om gjenvinning, renovasjon, tømmerutiner mm. finner du på hjemmesiden til RenoNorden.

Lenke til RenoNordens hjemmeside

Kildesortering

Det er innført kildesortering av matavfall, papir, plast og restavfall. Matavfall og restavfall hentes samtidig annenhver uke. Papiravfall og plast hentes ca. en gang i måneden i henhold til program for henting av papir og plast. 

Flasker og metall

Det er satt ut containere for levering av flasker og metall på følgende plasser i kommunen.

Sted Hvor
Alleen Lyng/rutebilstasjonen
Alleen Walther/Fretex
Rom Handelsparken senter
Vemestad Joker Kvås
Korshavn Joker Korshavn

Lenker

Lenke til renovasjonsforskrift med retningslinjer

Lenke til Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS

Tømmekalenderen

Lenke til Tømmekalenderen 2017

Sist oppdatert: 05. januar 2017