Returordning for kasserte fritidsbåter

Informasjon

Miljødirektoratet refunderer etterskuddsvis hele eller deler av utgiftene for transport av kasserte fritidsbåter til mottak. Den som leverer fritidsbåten vil etter søknad til direktoratet motta kr 1000,- per båt. Tilskuddsordningen gjelder både for fritidsbåter som skal kasseres og allerede etterlatte / hensatte båter. Fritidsbåtene må ha vært benyttet i Norge. Fritidsbåter med aluminiumsskrog, samt kjøl og ballast i metall, omfattes ikke av denne tilskuddsordningen.

RFL på Skjolnes i Farsund er mottaksplass for Farsund og Lyngdal.

Hvordan levere en kassert fritidsbåt?

  • Alle fritidsbåter opp til 49,21 fot (15 meter) kan leveres til mottak med tillatelse til å håndtere disse båtene.
  • Små fritidsbåter kan fra 1. oktober 2017 leveres til avfallsmottak i kommunen, eller i nærheten av kommunen. Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og lignende farkoster kan også leveres til mottakene i kommunene. RFL tar også imot større båter, men da mot betaling.
  • Dersom båtene ikke er merket med lengde, vil disse bli målt.
  • Refusjonen på 1000 kroner utbetales ikke fra RFL. Søknaden om refusjon må sendes Miljødirektoratet, i samme kalenderår som båten blir kassert.
  • Den som leverer fritidsbåten må først sørge for å skrive ut og ta med skjema for bekreftelse av at fritidsbåt er levert til mottaket og at alle felt i skjemaet er fylt ut. Personell på Skjolnes kan hjelpe til med utskrift og utfylling av skjemaet, som du finner via lenken under.

    Lenke til skjema for bekreftelse

Eier eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektronisk søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden. Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.

Lenke til Miljødirektoratets søknadssenter

Mer informasjon om ordningen finner du på Miljødirektoratets hjemmeside via lenken under:

Lenke til Miljødirektoratet


Renovasjonsselskapet for

Farsund og Lyngdal AS (RFL)

Sist oppdatert: 12. august 2019