Fiks gata mi / gatelys

Via nettstedet Fiks gata mi kan du enkelt rapportere inn feilmeldinger knyttet til veinettet. Rapporter om feil og skader på kommunal infrastruktur håndteres fortløpende.

Meldinger om feil på gatelys langs kommunale veier videreformidles til Nettpartner, som er Lyngdal kommunes samarbeidspartner på området. Nettpartner kjører fire årlige vedlikeholdsrunder i Lyngdal. Vær derfor oppmerksom på at en feilmelding på gatelys som sendes inn like etter at en av de faste kvartalsvise vedlikeholdsrundene er utført, kan bli liggende over til neste runde – med mindre feilen vurderes som kritisk å få utbedret.

Gatelys langs fylkesveier og europaveien ligger utenfor Lyngdal kommunes ansvarsområde.

Fiks gata mi er ikke et kommunalt nettsted, men en åpen løsning som flere kommuner og offentlige virksomheter benytter seg av. Kommunen har derfor ikke mulighet for å kvittere for mottak eller svare ut via løsningen. Ønsker du å rapportere inn feil utenom dette nettstedet kan du benytte epostlenken nederst på siden.

Lenke til Fiks gata mi

Lenke til epost Lyngdal kommune

Sist oppdatert: 22. desember 2017