Havnevesenet / Lyngdal harbour

Informasjon

Lyngdal havn er en lun havn innerst i Rosfjorden. Havnen er garantert isfri under alle forhold.
Innseilingen er trygg og dyp. Vi kan ta imot alle typer fartøy og oljerigger.
Lyngdal havn er en vital aktør i det lokale næringsliv med import og eksport av varer til lokale bedrifter, samt offshorevirksomhet for lokale mekaniske bedrifter. 

Lyngdal havn har to gode kaier som begge er ISPS-sertifisert.

Opplag

Lyngdal havn har plass til alle typer fartøy i opplag og vi har fasiliteter som strøm og vann helt i sjøkanten som opplagsskip kobler seg direkte på.

Lyngdal havn ligger helt på syd-spissen av Norge og er et naturlig valg med tanke på kort vei til skipsleia og Nordsjøen.

Havnevesenet er underlagt Tekniske tjenester i Lyngdal kommune, med formannskapet som styre. Havnevesenet er medlem av Havneforeningen.

Havneregulativ

Lenke til gjeldende havneregulativ

Kontaktinformasjon

Havnesjef Jane Arnesen (harbour master)
E-post / email Jane.Arnesen@lyngdal.kommune.no 
Telefon +47 38 33 40 00
   
 
   
   
   
Sist oppdatert: 03. mai 2019
Lyngdal Havn / Lyngdal harbour

Besøksadresse:

Besøksadresse: Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Posadresse:

Post Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Kontaktperson: Jane Arnesen

Tittel: Havnesjef / harbour master

Kontaktperson: Zvezdana Malbasa

Tittel: Teknisk sjef / technical manager

Telefon: + 47 478 04514