Vannmåler

Informasjon

""Alle bygg i Lyngdal kommune skal ha vannmålere installert. Dette gjelder også fritidsbygg som er knyttet til offentlig vann og avløp. Vannmåleren gir grunnlag for beregning av årsgebyr for vann og avløp.

Du vil motta avlesningskort i desember hvert år.
Les av måleren og legg inn forbruket på nett, over telefon eller returner avlesningskortet innen angitt frist.

Det er tre ulike måter å sende inn vannmåleravlesningen på:

 1. Pr. telefon nr. 800 68 683
 2. På nett
 3. Pr. post

 

Avlesning via nett

Ved elektronisk avlesning (avlesning via kommunens internettside), ber vi deg følge de oppsatte trinnene under:

 1. Klikk på lenken "Vannmåleravlesning".
 2. Tast inn kundenummeret ditt og målepunktID.
 3. Følg videre instruksjoner på siden du kommer inn på.

Du skal KUN lese de FØRSTE FEM sifrene i telleverket.

Forskrift og gebyr

Gjeldende bestemmelser for bruk av vannmåler finnes i Lyngdal kommunes lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer
Denne forskriften er hjemlet i den nasjonale for vann- og kloakkgebyrer.

Lenke til bilag 3 i forskriften, bestemmelser for bruk av vannmåler.
Lenke til bilav 4 i forskriften, bestemmelser for midlertidig tilknytning.

Priser fremgår av betalingsregulativ kommunale avgifter.

Lenke til betalingsregulativ vann, avløp, renovasjon og feiing

 

Spørsmål og svar om vannmåler

Avlesning - jeg har installert vannmåler. Når skal jeg lese av måleren?

Når installasjon av vannmåler er meldt inn til kommunen, registreres dette i vårt system.
For kunder som har vannmåler avleses måleren én gang pr. år. Varsel om avlesning sendes abonnenten i desember hvert år.
Avregning for foregående år kommer på faktura for 1. termin hvert år.
Kunder som er registrert inn i systemet på slutten av året, vil ofte måtte vente til neste års avlesning.

Hvorfor har jeg ikke mottatt avlesningskort?

Kunder som ikke har mottatt avlesingskort bør sjekke med kommunen om vannmålerskjema er levert inn.

Hva skjer hvis jeg ikke får lest av måleren?

Hvis vi ikke mottar en målerstand blir forbruket stipulert av kommunen. Ved stipulering utstedes også et gebyr på 300 kr for manglende avlesning av vannmåler. Gebyret faktureres bare 1. termin. Har du ikke tilgang til Internett kan Servicekontoret hjelpe deg med registreringen.

Har noen blitt stipulert med for høyt vannforbruk i forhold til det de faktisk har brukt får de ikke ny faktura. Dette avregnes til neste år.

Jeg har ikke montert vannmåler - hvordan går jeg frem for å innstallere?

Montering av vannmåler bestiller du hos en godkjent rørlegger, som vil få utdelt vannmåleren fra kommunen, ved henvendelse til Servicekontoret.
Installasjonen betaler du selv.
Selve måleren eies av kommunen. Det betales et årlig gebyr for leie, vedlikehold og utskiftning av vannmåler.

 • Det er krav om vannmåler i alle hus og fritidshus som har kommunalt vann og / eller kommunalt avløp
 • De som ikke ennå har montert vannmåler betaler avgift etter kvadratmeter (m2). Uavhengig av hvor stort huset / fritidshuset er betales det da for vann og avløp etter en standard på 300 m2
Jeg har kjøpt min vannmåler for mange år siden. Er det da riktig at jeg skal betale leie for måleren?

Gjeldende fra 1.1. 2015 skal alle betale leie av vannmåler, også de som har kjøpt vannmåler selv. Dette fordi kommunen har ansvaret for måleren. Er det feil på måleren som gjør at den må skiftes gjør kommunen dette kostnadsfritt for kunden. Det er mulig å reservere seg for betaling av leie. Da overtar kunden selv alt ansvar for egen måler, og må også selv betale for eventuell utskifting av måler. For at vannmåleren skal være privat må det sendes inn en egenerklæring. Lenke til skjema finner du nedenfor:

Lenke til skjema egenerklæring privat vannmåler

Når sender kommunen ut fakturaene?

Lyngdal kommune sender ut faktura for kommunale gebyrer for vann- og avløp to ganger i året, med forfall 30. mars, og 30. september.
Fakturaene sendes ut ca 21 dager før forfall.
Det sendes normalt ut en faktura for hver eiendom.

Jeg skal selge - hva gjør jeg med gebyrene?

Faktura sendes hjemmelshaver av eiendommen.
Ved salg av eiendommen er det kjøper og selger som fordeler termingebyret seg imellom.
Kommunale avgifter følger eiendommen ved et eierskifte. I boliger med vannmåler er megler ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier.
Vannmåleravlesning skjer i desember.
Det gjøres oppmerksom på at det tar noe tid fra fakturaene blir produsert til kunden mottar den.

Hva betyr det som står på fakturaen?

For kunder med vannmåler kan fakturaen være vanskelig å lese.

 • Abonnement vann - fast årsgebyr vann.
 • Abonnement avløp - fast årsgebyr avløp.
 • Forskudd vann - forskudd for forbruk i inneværende år.
 • Forskudd avløp - forskudd for forbruk i inneværende år.
 • Vannavgift oppgjør - faktisk forbruk av vann forrige år (etter avlest vannmåler).
 • Avløp oppgjør - faktisk utslipp av avløpsvann forrige år (etter avlest vannmåler).
 • Fradrag forskudd vann - fradrag for innbetalt kronebeløp forrige år.
 • Fradrag forskudd avløp - fradrag for innbetalt kronebeløp forrige år.
 • Nytt forskudd vann/avløp dannes på grunnlag av faktisk forbruk / utslipp vann forrige år.

Kontaktinfo

Har du spørsmål utover dette ta kontakt med Servicekontoret på telefon 38 33 40 00. Du kan alternativt kontakte oss via chattekanalen her på hjemmesiden, eller via epost. Benytt da lenken under!
Fint hvis kundenummer og fakturanummer, som står på fakturaen oppgis.

Lenke til epost

Lenker til relaterte tjenester

Vannforsyning og drikkevann
Vann og avløp - tilkobling

Sist oppdatert: 22. september 2016
Servicekontoret

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Ole Aa. Brattfjord

Tittel: Enhetsleder/beredskapskoordinator

Telefon: 38 33 40 00