Politisk møtekalender (styrer, råd og utvalg)

Om politisk møtekalender

Her finner du møteoversikten for kommunens politiske utvalg. Vi gjør oppmerksom på at det nå ved overgangen til ny kommune er to møtekalendre. En for ny kommune, og en for gammel kommune. Via lenken like under (Lyngdal kommune einnsyn) finner du møteinnkallinger, saklister og protokoller for ny kommune.

Her ligger også innkallingen til konstituerende møte i Lyngdal kommunestyre torsdag 17. oktober 2019.

Lenke til einnsyn Lyngdal kommune

Via lenken under finner du Lyngdal kommunes delegeringsreglement. Her er oversikt over hvilke politiske og administrative utvalg / roller som har fått delegert myndighet til å treffe beslutninger i kommunen.

Lenke til delegeringsreglement

Styrer, råd og utvalg nåværende kommune

Klikk på dato for å finne sakliste og / eller møteprotokoll (publiseres senest fire dager etter møtet). Møteinnkalling med sakliste, og senere møteprotokoll, lastes opp under menypunktet dokumenter. Du kan også velge årstall i møtekalenderen.

Medlemsoversikt
Ønsker du oversikt over de enkelte utvalgenes medlemmer, med kontaktinfo, klikker du ganske enkelt på det aktuelle utvalget. Da får du oversikten over representantene med kontaktinfo til det enkelte medlem.

Partiledere og gruppeledere
Siste reviderte oversikt over partiledere og gruppeledere kan du laste opp via lenken under.

Lenke til dokument partiledere og gruppeledere

Andre utvalgsmøter
Møter og utvalgsinformasjon som ikke publiseres via møtekalenderen nedenfor, herunder kontrollutvalget, finner du via knappene under.

Lenke til kontrollutvalget

Lenke til plan- og byggekomiteen

Lenke til politisk årshjul

Sist oppdatert: 01. november 2019