Aktuelt

Barnehageplass 2019/2020

Det er tid for å søke barnehageplass og felles søknadsskjema for alle barnehagene finnes på Lyngdal kommunes hjemmeside. Her finnes også informasjon om den enkelte barnehage.

Les mer

Nye Lyngdal tilbyr bli kjent-midler også i 2019

Nye Lyngdal kommune fortsetter ordningen med bli kjent-midler også i 2019, og har satt av hele 180 000 kr til formålet.

Les mer

Opptak fra møtet i fellesnemnd nye Lyngdal 31.01. 2019

Her ser du opptaket fra møtet i fellesnemnd nye Lyngdal 31.01.19.

Les mer

Prosjekt Lindeveien på Rom

Prosjektet starter opp umiddelbart.  Aas og Høiland AS utfører prosjektet for kommunen.

Les mer

Sanering av VA-anlegg i Løkkeveien

Lyngdal kommune har engasjert Lindland Maskin AS til å sanere VA-anlegg i Løkkeveien.

Les mer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Fra 1. januar 2019 innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus. Finn ut hva det betyr for deg som pasient eller pårørende.

Les mer

Nyhetsarkiv