Aktuelt

Ingen dispensasjoner for skogsdrift

På grunn av den ekstreme skogbrannfaren inndras alle dispensasjoner som er gitt for skogsdrift.

Les mer

Gratis busskort for studenter

Er du student, mellom 18 og 25 år, og i studietiden folkeregistrert i Lyngdal kan du søke om å få gratis busskort. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema.

Les mer

Avlingssvikt

På grunn av tørke har mange bønder i år fått nedsatt grovforavling ved 1.slåtten. Da kan du søke om avlingsskadeerstatning.

Les mer

Veterinærvakt

Her finner du informasjon om veterinærvakt ved behov for akutt hjelp.

Les mer

Ombygging av VA-anlegg i Romskogen, Ringveien og Solbakken

Tekniske tjenester varsler oppstart av anleggsarbeid som berører beboere i Romskogen, Ringveien og Solbakken.

Les mer

Forbud mot ild nær og i skog og mark

Det er lagt ned totalforbud på bruk av ild og annen aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark.

Les mer

Nyhetsarkiv