Aktuelt

Vannmåleravlesning med SMS

Lyngdal kommune sender om kort tid ut SMS om vannmåleravlesning. Avlest vannmålerstand kan enkelt sendes inn ved å svare på mottatt SMS.

Les mer

Avfallshenting jul og nyttår

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL) orienterer om endringer i avfallshentingen på grunn av jul og nyttår.

Les mer

Gratis busskort for studenter

Gjeldende for inneværende skoleår tilbyr Lyngdal kommune gratis busskort til heltidsstudenter ved UiA. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema.

Les mer

Ny informasjonsbrosjyre om nye Lyngdal

En ny informasjonsbrosjyre om nye Lyngdal distribueres i uke 48 til alle husstander i Audnedal og Lyngdal. Pass på så du ikke kaster den!

Les mer

Økonomiplan og betalingssatser 2018

Hvilke driftstiltak og investeringer planlegges i Lyngdal kommune kommende år? Og hva må du betale for SFO i 2018? Her ser du forslagene.

Les mer

Tilskudd til registrerte trossamfunn 2017

Samlet tilskudd til registrerte trossamfunn i Lyngdal er for 2017 beregnet til 1.319.200 kroner. Her finner du oversikten.

Les mer

Nyhetsarkiv