Aktuelt

Info om avfallshenting jul og nyttår

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL) orienterer om avfallshentingen før jul og nyttår.

Les mer

Vannmåleravlesning med SMS

Lyngdal kommune har sendt ut SMS om vannmåleravlesning. Avlest vannmålerstand sendes inn ved å svare på mottatt melding.

Les mer

Nye veinavn - høring

Navnekomiteen har i sitt møte 27.11.2018 foreslått navn på 14 veier i Lyngdal kommune.

Les mer

Ny informasjonsbrosjyre fra nye Lyngdal

Ny aktuell informasjonsbrosjyre fra nye Lyngdal kommune sendes til alle husstander i Audnedal og Lyngdal.

Les mer

Første storkontrakt for nye Lyngdal signert

Aspit AS har signert en historisk avtale med nye Lyngdal kommune om IKT-drift.

Les mer

Plan for befaring av hekker i boligfelt

Frist for å klippe hekk og passe på at frisiktlinje er ivaretatt er satt til 01.05. 2019.

Les mer

Nyhetsarkiv