Barn, unge og familier

Lyngdal kommune jobber for at barn, ungdom og deres familier skal ha en trygg og god hverdag, og ved behov få den oppfølgingen de trenger. De fleste mennesker møter ulike utfordringer i forskjellige faser av livet, og mange av oss vil trenge litt hjelp og støtte i perioder. Her finner du informasjon om ulike generelle tilbud samt tjenester med mulighet for oppfølging til barn, ungdom og familier.