Aktuelt

Her er Lyngdals nye kommunestyre

Her ser du hvilke 35 folkevalgte som i de neste fire årene tar plass i Lyngdal kommunestyre.

Les mer

Viktig om vannmåleravlesningen for 2019

På grunn av kommunesammenslåingen må vannmåleravlesningen gjøres tidligere i år. Siste frist er 30. september.

Les mer

Kurs i bekjempelse av smågnagere

Eier eller leier du en landbrukseiendom, kan du nå få autorisasjon til bekjempelse av smågnagere.

Les mer

Høring og åpen dag om temakart for friluftsliv i Lyngdal

Lyngdal kommune har utarbeidet et temakart for friluftsliv, og inviterer nå alle interesserte til å komme med innspill til kartet.

Les mer

Søknad om kulturmidler

Tid for å søke kulturmidler - fristen er 1. oktober.

Les mer

Opptak fra møtet i fellesnemnd nye Lyngdal 29. august

Her ser du opptaket fra fellesnemndas møte torsdag 29. august.

Les mer

Nyhetsarkiv