Aktuelt

Ny informasjonsbrosjyre om nye Lyngdal

En ny informasjonsbrosjyre om nye Lyngdal distribueres i uke 48 til alle husstander i Audnedal og Lyngdal. Pass på så du ikke kaster den!

Les mer

Økonomiplan og betalingssatser 2018

Hvilke driftstiltak og investeringer planlegges i Lyngdal kommune kommende år? Og hva må du betale for SFO i 2018? Her ser du forslagene.

Les mer

Gratis busskort for studenter

Gjeldende for inneværende skoleår tilbyr Lyngdal kommune gratis busskort til heltidsstudenter ved UiA. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema.

Les mer

Tilskudd til registrerte trossamfunn 2017

Samlet tilskudd til registrerte trossamfunn i Lyngdal er for 2017 beregnet til 1.319.200 kroner. Her finner du oversikten.

Les mer

Fra 2018 kan du bli viet av ordføreren

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. I Lyngdal kommune er vigselsrett gitt ordfører, varaordfører og rådmann.

Les mer

Informasjon om anleggsarbeid i Nordliveien

Det pågår anleggsarbeid langs Nordliveien i Hamran. Noe som medfører at veien i perioder blir stengt.

Les mer

Nyhetsarkiv