Olsokfondet

Om tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal både være en stimulans for kunst- og kulturlivet i kommunen, og støtte til samfunnsnyttige prosjekter og tiltak i kommunen. Med samfunnsnyttig menes prosjekter og tiltak som er til glede for flere, og som bidrar til trivsel, glede, inkludering og utvikling i Lyngdal.

Denne ordningen er et supplement til kultur- og aktivitetsmidler som deles ut hver høst. Søknader som gjelder samme prosjekt eller tiltak kan ikke søke begge disse tilskuddsordningene. Det vil likevel være mulig hvis man kan vise til at søker har ulike delprosjekter/tiltak.

  • Les nøye gjennom vedtektene for utdeling av midlene og benytt elektronisk søknadsskjema nedenfor dersom du ønsker å søke.

Skjema for Olsokmidler

* Maksbeløpet det er mulig å søke om er 10.000 kr

Lenke: Søknadsskjema Olsokfondet

Lenke til formål og vedtekter Olsokfondet

Kontaktinformasjon

Kristian Strøm, avdelingsleder
Lyngdal kulturhus, Torggata 4
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Jan Seland
3. etasje Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 30.01.2024