Olsokfondet

Om tilskuddsordningen

Har du et kulturprosjekt som trenger delfinansiering?
Lyngdal kommune deler ut midler fra Olsok-fondet til privatpersoner, lag og foreninger som trenger støtte innen prosjekt, arrangement, kurs eller scenisk virksomhet. Midlene deles ut etter søknad fra lokale aktører og skal være en stimulans for kunst- og kulturlivet i kommunen. Tildeling av midlene skal gå til lokale tiltak.

Les nøye gjennom vedtektene for utdeling av midlene og benytt elektronisk søknadsskjema nedenfor dersom du ønsker å søke.

Skjema for Olsokmidler

Lenke: Søknadsskjema Olsokfondet

Lenke: Vedtekter for utdeling av midler fra Olsok-fondet

Kontaktinformasjon

Jan Seland
3. etasje Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 09.12.2020