Lag og foreninger i Lyngdal

Foreningsportalen er Lyngdal kommunes register over lag- og foreninger. Her finner du også en aktivitetskalender for hele kommunen.

Foreningsportalen er Lyngdal kommunes register over lag- og foreninger. Her finner du også en aktivitetskalender for hele kommunen.

Et av kriteriene for å kunne søke kulturmidler er at ditt lag/forening er registrert i foreningsportalen.

Velforeninger i Lyngdal må også være registrert her for å få utlevert bonger til gratis avfallslevering fra vårryddeaksjoner.

Foreningsportalen for Lyngdal

Vi har hentet ut informasjon fra Brønnøysundregisteret, men flere lag- og foreninger mangler kontaktinformasjon. Det kan også være foreninger som mangler helt.

I skjemaet under kan du oppdatere kontaktinformasjon eller registerere en manglende forening. Etter at skjemaet er sendt inn vil du motta en lenke hvor du kan oppdatere resten av informasjonen til ditt lag. Her vil du også kunne opprette aktiviteter som er åpne for alle (ikke bare for lagets medlemmer). Skjemaet håndteres manuelt, så det kan ta noe tid før lenken mottas.

Hvis ditt lag skal arrangere en aktivitet oppfordrer vi til å legge inn dette i aktivitetskalenderen. Treningstider og lignende legges inn under foreningsinformasjon, eller som lenke til egne nettsider/kanaler.

Oppdater kontaktinfo til aktivitetsregister og kalender

Sist endret: 01.09.2023