Kommune-TV

Direktesendingene

Kommune-TV sender direkte fra formannskapet, kommunestyret og fire politiske utvalgsmøter. Sendingene legges senere ut som opptak i TV-arkivet.

Aktive direktesendinger på Kommune-TV finner du via lenken under.

Lenke: Kommune-TV direkte

Du kan selv styre om du ønsker å se sendingen / opptaket fra kameravinkelen podiet eller salen. Kameravinkelen projektor kan benyttes når det vises ting på lerret.

Utvalgene det strømmes fra er:

  • Utvalg for miljø, plan og teknisk (UMPT)
  • Utvalg for barn og oppvekst
  • Utvalg for helse og velferd
  • Utvalg for kultur og samskaping

Strømming fra politiske møter er ingen lovpålagt tjeneste, men et tiltak for styrket nærdemokrati. Takket være sendingene på Kommune-TV kan du følge med på lokalpolitikken hjemme i din egen stue.

Som et ledd i det å bli bedre kjent i hele den nye kommunen kan det fra tid til annen være at politiske møter holdes andre steder enn i kommunestyresalen i Lyngdal rådhus eller den gamle kommunestyresalen på Konsmo, hvor det også er installert utstyr for strømming. Disse møtene vil det jo da ikke bli strømmet fra. Men alle politiske møter er åpne for publikum, uansett hvor i kommunen de holdes.

Løsningen som benyttes for strømming av møter er levert av Aventia.

TV-arkivet

I arkivet på Kommune-TV finner du de redigerte opptakene. Inklusive historiske opptak fra møtene i fellesnemnda og utvalgte møter fra Audnedal kommunestyre. Før kommunesammenslåingen hadde ikke Lyngdal system for strømming av politiske møter. En praksis gamle Audnedal kommune etablerte i 2015.

  • Opptak fra formannskap og kommunestyre er tilgjengelig i arkivet i fire år fra publisering
  • Opptak fra utvalgsmøtene arkiveres i 100 dager

Denne praksisen ble vedtatt av Lyngdal kommunestyre 9. februar 2023. Du finner opptaket fra møtet i arkivet via knappelenken under.

Lenke: Arkiv Kommune-TV

  • Enkelte opptak vurderes å ha såpass stor arkivmessig og/eller historisk verdi, at de beholdes utover fire år/100 dager. Disse opptakene er markert med * 
Bilde fra det konstituerende kommunestyremøtet og første strømming i Audnedal 061015
Bildet er fra det konstituerende kommunestyremøtet i gamle Audnedal kommune 6. oktober 2015, som også var det første møtet det ble strømmet fra. På bildet ses da avtroppende ordfører i Audnedal, Tønnes Seland, sammen med daværende rådmann, Kjell Olav Hæåk. Foto: Skjermdump fra Kommune-TV

Om redigering

Alle opptak fra politiske møter redigeres før publisering i TV-arkivet. Det innebærer at pauser og annen dødtid klippes bort, samt at starttidspunktene for hver enkelt sak er korrekt satt, slik at du som seer enkelt kan navigere til den eller de sakene du er interessert i å se. Utover det er opptakene identisk med direktesendingen.

Noen bruker-tips

Kategorier og søkefunksjon

For enklere å finne opptak du leter etter kan du i menyen til venstre i arkivet velge blant flere kategorier. Klikker du her av på for eksempel kategorien Kommunestyret (audnedal), får du opp alle de bevarte opptakene fra gamle Audnedal kommunestyre.

Er det spesielle tema du er på jakt etter er det effektivt å benytte søkefeltet i Kommune-TV.

Under korona-pandemien ble alle politiske møter holdt på Teams. I kategorien Teams ligger formannskaps- og kommunestyremøter fra denne perioden (mars 2020 og ut 2021). Også etter pandemien er noen ganske få politiske møter avviklet på Teams. De finner du også her. Det betyr at formannskap- og kommunestyremøter fra mars 2020 til desember 2021 ikke dukker opp hvis du velger kategori formannskap eller kommunestyre. Du må velge Teams for å finne disse.

Sånn finner du saksdokumentene

Illustrasjon dokument-knapp Kommune-TV
Via den blå knappen til høyre under «Bokmerker» kan du laste ned saksdokumentene.

Du kan endre kameravinkel

Illustrasjon valg av kameravinkler
I menylinjen under TV-bildet kan du velge mellom tre kameravinkler. Det er «Podiet», som filmer mot talerstolen, mens kameravinkelen «Salen» viser hele møterommet.

Dersom det underveis i et møte vises ting på lerret, og du ønsker å få dette opp på din egen skjerm, velger du kameraet som heter «Projektor». Dette kameraet er kun aktivt når projektoren er slått på.
Dersom du opplever at det ikke er signal på dette kameraet, kan du alternativt følge presentasjonene ved å velge kameraet som heter «Podiet».

Teksting av opptak

Er det opptak i arkivet du ønsker tekstet, kan dette bestilles via epostlenken under.

Lenke til epost teksting av opptak

  • I eposten må du opplyse om hvilket opptak det gjelder
  • Det må påregnes noe tid fra bestilling er sendt til tekstet opptak ligger tilgjengelig i arkivet, ettersom tekstingen fordrer en god del manuelt arbeid
  • Du varsles tilbake på epost når tekstingen er ferdig

Teknisk løsning for teksting av opptak kom på plass i mars 2023. Når et arkivert opptak er blitt tekstet, vil dette informeres om i tittelen, som vist på bildet under. Klikk på bildet for større visning.

Illustrasjonsbilde tekstet opptak i Kommune-TV

Når du har startet avspillingen av et tekstet opptak, vises ikke underteksten før du har trykket på knappen som heter CC, og deretter valgt norsk. Se illustrasjonen under. Klikk på bildet for større visning.

Illustrasjonsbilde CC-knapp Kommune-TV

Kontaktinformasjon Kommune-TV

Ole Åsmund Brattfjord, rådgiver kommunikasjon
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 09.07.2024