Forslag til økonomiplan 2018-2021

Under budsjettkonferansen i kulturhuset 26. oktober presenterte rådmannen sitt forslag til økonomiplan med budsjett for 2018-2021. Se presentasjonene her.

Bilde av rådmann Norman UdlandI tråd med politiske signaler legger rådmann Norman Udland fram et balansert budsjettforslag uten eiendomsskatt. Totalrammen for årsbudsjett 2018 er på ca 706 millioner kroner. I sin innledning til budsjettet omtaler rådmannen hovedtrekkene i økonomiplanen, med punktvis opplisting av nye driftstiltak og investeringer. Mer utfyllende informasjon finner du i dokumentet rådmannens presentasjon av økonomiplan med budsjett for perioden 2018 til 2021.

Den videre saksgang av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er behandling i formannskapet 23. november, med sluttbehandling i kommunestyret 14. desember.

Lenke til rådmannens innledning med hovedtrekk

Lenke til rådmannens presentasjon økonomiplan 2018-2021

Lenke til økonomiplan med budsjett 2018-2021

Illustrasjon som viser forsiden til økonomiplan 2018-2021

Sist oppdatert: 01. november 2017