Er du forberedt?

Hvor godt forberedt er du på å håndtere ekstreme værsituasjoner og kriser? Her finner du gode tips om egenberedskap.

Været blir varmere, våtere og villere. Med de konsekvenser dette får for eiendommer og verdier. Flommen vi opplevde i Lyngdal i månedsskiftet september-oktober var enda en påminnelse om at ekstreme værforhold inntreffer hyppigere. Det samme var ekstremværet Synne som herjet i desember 2015, og Urd i desember 2016.

Å bidra til å øke innbyggernes bevissthet rundt og nødvendigheten av viktig egenberedskap, ikke minst relatert til ekstreme værforhold, er en naturlig del av beredskapsarbeidet i Lyngdal kommune. Det skal som oftest svært lite til for å forebygge store konsekvenser av ekstremvær eller andre hendelser, eksempelvis brann. For selv om kommunen har et overordnet ansvar for innbyggernes sikkerhet, er det mye man må og bør ta ansvar for selv.

Vi har laget en egen infoside med gode tips til egenberedskap. Den finner du via lenken under.

Lenke til infoside om egenberedskap

Bilde av hengebroa over til Bringsjordneset under flommen Synne i desember 2015.

Sist oppdatert: 27. oktober 2017