Her er Lyngdals nye kommunestyre

Her ser du hvilke 35 folkevalgte som i de neste fire årene tar plass i Lyngdal kommunestyre.

Bilde av varaordfører Jon-Are Åmland og ordfører Jan KristensenValget mandag 9. september 2019 var historisk. Da ble det aller første kommunestyret i den nye kommunen valgt. Når det nye kommunestyret konstituerer seg i møtet 17. oktober 2019, er det 35 folkevalgte som tar plass i den nyoppussede kommunestyresalen i Lyngdal rådhus. Også det et historisk stort antall folkevalgte.

Jan Kristensen (H) fortsetter som ordfører i den nye kommunen. Det ble klart etter forhandlinger mellom Høyre og Kristelig Folkeparti etter valgnatten 9. september. Jon-Are Åmland (Krf) blir da ny varaordfører.

I det nye kommunestyret sitter de to partiene med flertallet alene.

Ordfører i to kommuner

Dagens kommunestyrer i Audnedal og Lyngdal skal virke i sine kommuner ut året, men skal konsentrere seg om saker som gjelder nødvendig drift samt avviklingen av de to gamle kommunene. Det betyr at Jan Kristensen fra og med 17. oktober både er ordfører for ny og gammel kommune, mens Reidun Bakken fortsetter ut året som ordfører i Audnedal.

Saker som innbyggere eller andre parter har krav på å få behandlet innen en tidsfrist før 1.1. 2020 skal håndteres av eksisterende folkevalgte organer. Det samme gjelder saker der det er et reelt behov for å fatte vedtak som kan settes i verk før årsskiftet.

Kommunestyrene skal unngå å gjøre prinsippielle vedtak som får virkning for ny kommune.

Budsjett og økonomiplan

Det nye kommunestyret skal i 2019 fatte vedtak i budsjett og økonomiplan for kommende periode, satser for offentlige avgifter, gebyrer og egenbetalinger, godkjenne forslag til delegeringsreglement, godkjenne forslag til politisk reglementer og øvrige reglementer samt sørge for at sammensetningen av kommunens forliksråd er i samsvar med gjeldende lovkrav.

Det nye kommunestyret skal videre behandle de sakene som fellesnemnda for nye Lyngdal kommune har forberedt gjennom sin virkeperiode og som krever vedtak av det nye kommunestyret.

Behandling av saker som reguleringsplaner, utbyggingsavtaler, kommunale utbyggingsprosjekter, høringsuttalelser, skjenkebevillinger, endringer i vedtekter og forskrifter, samarbeidsavtaler og samhandlingsplaner med eksterne samarbeidspartnere samt dispensasjonsvedtak etter plan- og bygningsloven skal som hovedregel behandles av det nye kommunestyret. 

Det nye kommunestyret

Under ser du hvem de 35 folkevalgte er som tar plass i kommunestyret for nye Lyngdal.

Høyre (10 representanter)

 • Ordfører Jan Kristensen (f. 1959)
 • Bodil Stensrud (f. 1967)
 • Bernt Mushom (f. 1968)
 • Margit Hovland (f. 1951)
 • Roger Abusland (f. 1966)
 • Roar Lindland (f. 1977)
 • Arnfinn Havås (f. 1962)
 • Thor Magne Hansen (f. 1948)
 • Stein Asle Johnsen (f. 1969)
 • Timmy Gundersen (f. 1961)

Kristelig Folkeparti (8 representanter)

 • Varaordfører Jon-Are Åmland (f. 1970)
 • Reidun Bakken (f. 1954)
 • Børge Sundnes (f. 1965)
 • Harald Solås (f. 1965)
 • Jørg Magne Hadland (f. 1953)
 • Bente Naglestad (f. 1975)
 • Torill Espeland (f. 1964)
 • Torbjørn Torsøy (f. 1985)

Senterpartiet (6 representanter)

 • Karsten Fidjeland (f. 1954)
 • Tønnes Seland (f. 1964)
 • Ådne Fardal Klev (f. 1964)
 • Thor Ove Aas (f. 1958)
 • Elin Kvelland (f. 1947)
 • Anne Rakel Haaland (f. 1987)

Arbeiderpartiet (5 representanter)

 • Eivind Arnt Husøy (f. 1960)
 • Hilde Risbakken Ekeland (f. 1979)
 • Johan Ekeland (f. 1951)
 • Ila D. Patel (f. 1955)
 • Gordon Dragland (f. 1975)

Fremskrittspartiet (4 representanter)

 • Unni Nilsen Husøy (f. 1973)
 • Kai Ingebretsen (f. 1979)
 • Vidar Skarpeid (f. 1967)
 • Gordon Foss Langøy (f. 1985)

Venstre (1 representant)

 • Steinar Bjørnstøl (f. 1977)

Rødt (1 representant)

 • Marius Thoresen (f. 1981)

Last ned PDF

Via lenken under kan du laste ned PDF som i tillegg til faste medlemmer også viser varamedlemmer til det nye kommunestyret. Dersom det står to ** etter navnet betyr det fast medlem, mens en * etter navnet betyr varamedlem.

Lenke til valgte representanter og varamedlemmer til kommunestyret

Lenke til undertegnet valgprotokoll - kommunestyrevalget 2019

Sist oppdatert: 08. oktober 2019