Korshamn under lupen

En fersk mulighetsstudie presenterer flere nye ideer for Korshamn, både som turistdestinasjon og bosted. Døren holdes fortsatt på gløtt for flere refleksjoner. Derfor inviteres nå også publikum til å komme med synspunkter.

En fersk mulighetsstudie presenterer flere nye ideer for Korshamn, både som turistdestinasjon og bosted. Døren holdes fortsatt på gløtt for flere refleksjoner. Derfor inviteres nå også publikum til å komme med synspunkter.

En mulighetsstudie er kort fortalt en utredning som bringer til torgs nye ideer for framtidig utvikling og utnyttelse av eiendommer og bygningsmasse. Mulighetsstudiet for Korshamn er utarbeidet av det kristiansandsbaserte arkitektfirmaet Trollvegg, på oppdrag fra Lyngdal kommune, og med 150.000 kr i økonomisk støtte fra Agder fylkeskommune. Midlene er fra en fylkeskommunal pott øremerket stedsutvikling. Kommunens bidrag er egeninnsats.

Lyngdal kommune har også tidligere fått midler fra samme potten, til stedsutvikling av Lyngdal sentrum.

Korshamn fra luften
I en egen mulighetsstudie er den framtidige utviklingen av Korshamn satt under lupen. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune 

Nå er Korshamn-utredningen 80-90 prosent ferdig. Endelig punktum settes imidlertid ikke før også publikum har fått muligheten til å komme med synspunkter på idé-dokumentet.

Disse må sendes inn skriftlig. Enten som epost eller ordinær postforsendelse.

Sender du dine synspunkter og tanker som epost, så skriv i emnefeltet at det gjelder «mulighetsstudie Korshamn».

Lenke til epost

For ordinær postforsendelse benyttes denne adressen:

  • Lyngdal kommune
    Postboks 353
    4577 Lyngdal

Merk postforsendelsen med «mulighetsstudie Korshamn».

Fristen for å komme med kommentarer er satt til 30. november 2023.

Utkastet til mulighetsstudien kan lastes ned via lenken under.

Lenke til mulighetsstudie

Litt om innholdet

Hva er det så som presenteres i utkastet til mulighetsstudie for Korshamn?

Korshamn er allerede et populært reisemål, både for Lyngdals egne innbyggere og for tilreisende. Formålet med mulighetsstudien er å spille inn ideer til den framtidige utviklingen av denne ærverdige uthavnen lengst sør i Lyngdal kommune.

Blant ideene som presenteres er en ny inngangsportal til Korshamn med utsiktspunkt, rasteplass og bobilparkering, sammenhengende bryggepromenade, over hundre nye parkeringsplasser, etablere friområde med ny badeplass, ny gangbro over sundet for å gjøre holmene landfast, 30-40 nye båtplasser på Kreklingholmen, løfte fram og utvikle Korshamns skjulte skatter og kulturhistorie, blant annet med bedre skilting av kulturminner, stier og turveier, etablere flere møteplasser for både fastboende og tilreisende, samt utsmykke området med kunstinstallasjoner. For å nevne noe.

Bilde av Kreklingholmen og båt
På Kreklingholmen, som her passeres av den lokale båten Liv Marit, foreslås det å etablere 30-40 nye båtplasser. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Utgangspunktet for alle ideene som presenteres i mulighetsstudien handler om å bygge videre på stedets identitet som historisk uthavn og fiskevær.

– Korshamn er allerede en levende uthavn med fastboende, yrkesaktive fiskere, nærbutikk og serveringssted. For at Korshamn fortsatt skal være et levende samfunn er det stort behov for å utvikle uthavnens fasiliteter og infrastruktur, samtidig som stedets unike særpreg og historie ivaretas, sier Marit Leschbrandt, næringsrådgiver i Lyngdal kommune, der også turisme og reiseliv er en del av ansvarsområdet.

Litt om prosessen så langt

Mulighetsstudien ble igangsatt på bakgrunn av innspill fra velforening og beboere.

– For å opprettholde bosetning der ute trengs det nye unge tilflyttere. En forutsetning for dette er gode boligtomter og båtplasser. Butikken er navet i Korshamn-samfunnet, og det trengs omsetning for videre drift. Alt henger sammen, sier Leschbrandt.

I arbeidet med mulighetsstudien har Trollvegg hatt fortløpende møter med kommunens arbeidsgruppe, som i tillegg til personer fra kommunens administrasjon også har med representanter fra fylkeskommunen, næringsdrivende i Korshamn og grendelaget.

I startsfasen ble det gjennomført felles befaring med flere av aktørene i området, for å få et overblikk over dagens situasjonsbilde og de utfordringene Korshamn står ovenfor.

I tillegg til jevnlige møter og idéutvekslinger med arbeidsgruppen, er det underveis i prosessen også tatt med innspill fra følgende:

  • Skjærgårdstjenesten
  • Ungdom (fire 14-åringer som har vokst opp i Korshamn)
  • Båtforeningen i Korshamn
  • En fastboende yrkesfisker

Nå venter de på dine synspunkter!

Litt om veien videre

I neste runde skal mulighetsstudien presenteres for det politiske utvalget for kultur og samskaping. Det skjer i møtet onsdag 22. november.

– Dette er en mulighetsstudie som igjen kan danne utgangspunkt for en plan, og videre tiltak. Dette er ikke en tiltaksplan med finansiering. Det må komme senere, poengterer Marit Leschbrandt.

Kontaktperson

Har du spørsmål knyttet til mulighetsstudien, kan du kontakte Lyngdal kommunes rådgiver for næring og reiseliv.

Marit Helene Leschbrandt, rådgiver næring
2. etasje i Lyngdal rådhus

Sist endret: 10.11.2023