Rapport om ungdomsmiljøet i Lyngdal

Er det grunn til bekymring for ungdomsmiljøet i Lyngdal kommune?

Er det grunn til bekymring for ungdomsmiljøet i Lyngdal kommune?

Med bakgrunn i denne problemstillingen er det gjennomført en HKH (Hurtig Kartlegging og Handling). Rapporten som publiseres her beskriver funnene fra kartleggingen, og en målrettet handlingsplan som er utarbeidet på bakgrunn av disse.

Forside ungdomsrapport.png

Kartleggingen, og således rapporten med handlingsplan, har fokus på ungdomsmiljø og fritid, foreldrerollen/foreldrerelasjonen, skole, psykisk helse og rus.

Rapporten, som du finner via den blå knappelenken nederst på siden, kan være interessant for både ungdommer selv, foreldre/foresatte, politikere, ulike tjenester, frivillige organisasjoner og fritidsarenaer, og andre.

Rapporten danner i stor grad grunnlaget for videre prioriteringer for det forebyggende arbeidet i Lyngdal kommune, med økt fokus på tidlig innsats.

Camilla Buch Vidringstad, SLT-koordinator

Ungdomsmiljøet i Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024