Husk bålforbudet

I Norge er det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Da er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.
I Norge er det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Da er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Brannvesenet Sør anmoder på det sterkeste at dette forbudet overholdes.

Brann i terreng fører til at brannvesenet binder opp store ressurser i hendelsen, både personell og materiell. Ved sammenfallende hendelser kan dette føre til at brannvesenet kommer frem senere til potensielt livstruende hendelser.

Brannsjefen poengterer at all bålbrenning, sviing og liknende aktivitet som fører til at ild kommer ut av kontroll, vil bli politianmeldt.

Skogbrann.png
Brannvesenet minner om bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september. Da er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Foto: Brannvesenet Sør

Sist endret: 04.05.2021