Kunngjøringer / høringer

Informasjon

På denne siden finner du lenke til lokale forskrifter, reguleringsplaner lagt ut til høring og andre kunngjøringer fra Lyngdal kommune. Politiske møter og utvalgsmøter kunngjøres annet sted i portalen (se neste seksjon).

Politiske møter og utvalgsmøter

Saklister og møteprotokoller til alle politiske møter kunngjøres og publiseres fortløpende i modulen "Styrer, råd og utvalg" (SRU) under politikk og innsyn. Samlet politisk møteoversikt finner du ved å følge lenken under.

Lenke til modulen styrer, råd og utvalg

Møteinnkalling og dokumenter til utvalgsmøter som ikke publiseres via SRU-modulen offentliggjøres på en egen side som heter utvalgsmøter. Herunder kontrollutvalget, plan- og byggekomiteen mv.. Du finner siden med utvalgsmøter via lenken under.

Lenke til infosiden utvalgsmøter

Lokale forskrifter

Lenke til informasjonsside med lokale forskrifter

Reguleringsplaner / utbyggingsplaner

Reguleringsplaner vedtas av kommunestyret. Under planprosessen legges planen ut til høring. Når en plan er vedtatt og kunngjort vil den kun finnes i planregisteret.

Lenke til planregisteret

Du kan også gjøre oppslag til planregisteret via kommunens kartløsning.

Lenke til kartløsningen

Varsel om oppstart / igangsetting

E 39 Lyngdal vest – Sandnes (høringsfrist 28.04.17)

Statens vegvesen kunngjør i medhold av plan og bygningsloven § 11-12 og § 11 -13, oppstart på arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning og legger forslag til planprogram ut på høring. Planarbeidet er grunnlaget for å velge korridor for firefelts veg med skiltet hastighet 110 km/t fra vestre del av Lyngdal kommune i Vest-Agder til Sandnes kommune i Rogaland.

Arbeidet blir utført som statlig arealplan i henhold til Pbl §6-4. Planen utløser krav om planprogram og konsekvensutredning etter plan og bygningsloven §4-1 og §4-2, samt forskrift om konsekvensutredning.

Planprogrammet ligger ute til høring i perioden 27.02.2017 til 28.04.2017 på følgende steder:

 • Vegkontoret i Kristiansand, Rigedalen 5, Kristiansand
 • Vegkontoret i Stavanger, Bergelandsgata 30, Stavanger
 • Servicekontoret i Lyngdal
 • Servicekontoret i Kvinesdal kommune
 • Servicekontoret i Flekkefjord kommune
 • Servicekontoret i Lund kommune
 • Servicekontoret i Eigersund kommune
 • Servicekontoret i Bjerkreim kommune
 • Servicekontoret i Gjesdal kommune
 • Servicekontoret i Hå kommune
 • Servicekontoret i Time kommune
 • Servicekontoret i Klepp
 • Servicekontoret i Sandnes kommune

Planprogrammet kan også lastes opp via lenken under:

Lenke til planprogram E 39 Lyngdal vest – Sandnes

Eventuelle merknader til forslaget sendes innen 28.04.2017 til:

 • Statens vegvesen
  Region sør, Serviceboks 723
  4808 Arendal

Eller på epost via lenken under:

Lenke til epostadresse

Kontaktpersoner i Statens vegvesen:

Prosjektleder Nils Ragnar Tvedt, telefon 918 29 408.
Lenke til epost prosjektleder

Planprosessleder Torun Lynnebakken, telefon 456 11 578.
Lenke til epost planprosessleder

Offentlig ettersyn

Kommunedelplan for ny E 39 og kommunedelplan for trafikksikkerhet 2016-2019 (høringsfrist utløpt)

Lyngdal kommunestyre har i møte 20.10.2016 sak 77/16 vedtatt kommunedelplan for ny E 39 gjennom Lyngdal kommune.
Lyngdal kommunestyre har i møte 16.06.16 sak 66/16 vedtatt kommunedelplan for trafikksikkerhet for Lyngdal 2016-2019.

Kunngjøringsperiode 12.11. - 03.12.16.

Kommunedelplan for E 39 har PlanID 201410 og kommunedelplan for trafikksikkerhet har PlanID 201516.
Via lenken under kan du søke opp planene i planregisteret ved å skrive inn ID-nummeret i søkefeltet.

Lenke til planregisteret

Planregisteret

Reguleringsplaner som har vært kunngjort, og ikke lenger finnes i seksjonen "Kunngjorte reguleringsplaner" kan du søke opp via planregisteret.

Lenke til planregisteret

Andre planer

Kommuneplan 2014 - 2025

Lenke til informasjon og fremdrift i arbeidet om ny kommuneplan

Andre kunngjøringer

Nye veinavn i Lyngdal (høringsfrist utløpt)

Vet du hvor i Lyngdal Sjøfjellan er? Eller hva med Fintejordet og Hellingsbakkan? Ikke så rart hvis du svarer nei. Dette er alle eksempler på foreslåtte nye veinavn i Lyngdal kommune.

Lenke til informasjonsside om nye veinavn

Sist oppdatert: 28. april 2017