Spesialpedagogisk hjelp

Hva sier loven?

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage. Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter.

Under kan du laste ned PDF med retningslinjer for organisering og gjennomføring av spesialpedagogisk hjelp i barnehagene i Lyngdal kommune, samt lovteksten som omhandler dette.

Lenke: Retningslinjer spesialpedagogisk hjelp

Lenke til barnehageloven § 31

Skjema for spesialpedagogisk hjelp

Lenke: Spesialpedagogisk hjelp, samtykke

Sist endret: 14.08.2023