Trygt og godt barnehagemiljø

Kort fortalt

  • Alle barn skal ha et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø
  • Ingen barn skal krenkes i barnehagen
  • Alle barn skal ha venner og trygge voksne rundt seg i barnehagen
  • Krenkes ditt barn, eller ikke har det trygt og godt, må du kontakte barnehagen

Handlingsplan

Lyngdal kommune har laget en egen handlingsplan for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Den er et forpliktende verktøy for alle kommunale og private barnehager i kommunen.

Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for at det arbeides systematisk og kontinuerlig for å sikre alle barn et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

Det er utarbeidet én plan for ansatte og en for foresatte.

Planen for ansatte inneholder ulike rutinebeskrivelser og verktøy for arbeidet i barnehagen.

Handlingsplan for ansatte

Handlingsplan for foresatte

Foresattes ansvar

Som foresatt er du barnets viktigste støtte. Du kjenner ditt eget barn best, og du kan være til stor hjelp for barnehagen. Mistenker du at ditt eller andres barn krenkes, eller på andre måter ikke har det trygt og godt, må du ta kontakt med barnehagen. Det er lavterskel for å snakke om krenkelser i barnehagen.

Som foresatt er du rollemodell for ditt barn. Det er viktig at du hjelper barnet ditt til å ta inkluderende valg. Måten andre barn og familier snakkes om hjemme har betydning for barnets relasjoner i barnehagen.

Barnehagens ansvar

Det er barnehagen sitt ansvar å ta på alvor dersom et barn krenkes eller på andre måter ikke opplever et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

Det er barnehagen sitt ansvar å følge aktivitetsplikten og sikre et samarbeid med foresatte.

Barnehagen skal informere foresatte om handlingsplanen for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø, og ha dette som tema på foreldremøter.

Mitt barn har det ikke trygt og godt, hva gjør jeg?

Mistenker du at barnet ditt krenkes, eller på andre måter ikke har det trygt og godt i barnehagen, melder du fra til en ansatt i barnehagen. Den ansatte melder fra til styrer som håndterer saken videre.

Aktuelle lenker

Oppvekstombudet

Nullmobbing.no

 

Sist endret: 22.09.2021