Habilitering

Om virksomheten

Virksomhet for Habilitering gir ulike tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, medfødte eller tidlig ervervede tilstander. Kjennetegn ved målgruppen er at de ikke følger et forventet utviklingsforløp, og at det er behov for gjentagende prosesser gjennom hele eller store deler av livsløpet.

Ordet «habilitering» kan også leses som «ny-læring». Habilitering er koordinerte, sammenhengende og målrettede prosesser for å nå brukers mål.

Habilitering har ansvar for å tilby tjenester innenfor områdene:

  • Avlastning
  • Helsetjenester i eget hjem, herunder praktisk bistand og opplæring
  • Aktivitetstilbud, herunder dagsenter

Virksomhet for habilitering har døgnbemannet drift.

VIP-programmet

Høsten 2023 ble det startet kursing av VIP-instruktører i Lyngdal kommune, i regi av Habilitering. VIP-programmet handler om å gi mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse kunnskap og trygghet til å sette grenser for seg selv, forstå egne og andres følelser og ikke minst forstå hva som er vold og overgrep. Dette kan du lese mer om via lenken under.

Lenke: Lyngdal en VIP-kommune

Kontaktinfo virksomhetsleder

Marie Seland
Bergsakerveien 9, Lyngdal
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Lindeveien 5

Besøksadresse:

Lindeveien 5
4580 Lyngdal

Sist endret: 21.09.2023