Støttekanaler for barn, unge, foreldre og andre

Her har vi samlet en del hjelpelinjer hvor blant annet barn, unge og omsorgspersoner anonymt kan få kontakt med profesjonelle hjelpere.

Her har vi samlet en del hjelpelinjer hvor blant annet barn, unge og omsorgspersoner anonymt kan få kontakt med profesjonelle hjelpere.

On this page you will information about helpful channels where children, young people and caregivers can get in touch with professional helpers for conversation, chat and support anonymously. To translate the information on this page to english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.

Døgnåpen nasjonal alarmtelefon for barn og unge

Kjære barn og ungdom!

Dersom du har det følelsesmessig vanskelig, utsettes for vold, trusler, overgrep eller omsorgssvikt, våg å fortelle det til en voksen du stoler på!

Dersom du synes det er for vanskelig, kan du gratis ringe, hele døgnet, til Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111. Der treffer du fine voksne som vil prate med deg for at du skal ha det bedre. Telefonlinjen er også for voksne som er bekymret for barn og unge.

Ønsker du heller å ta kontakt via SMS benyttes telefon 417 16 111. Du kan også ta kontakt på e-post: alarm@116111.no

På nettsiden www.116111.no kan du chatte gratis, hele døgnet, uten å måtte fortelle hvem du er.

Ung.no finnes kvalitetssikret informasjon og oversikt over flere hjelpe- og chattetjenester.

Collage alarmtelefon barn og unge.png
I bildecollagen ses fra venstre BTI-prosjektleder Marianne Aarhoug Thorsen, SLT-koordinator Camilla Buch Vidringstad og virksomhetsleder for Oppvekst, Ingrid Alden.

Flere gode støttekanaler

Under er en samlet oversikt over gode hjelpelinjer, både for deg som er ung, for omsorgspersoner og for andre som trenger noen å snakke med. Via disse kan du få kontakt med profesjonelle hjelpere og samtalepartnere.

 • Alarmetelefonen for Barn og Unge: 116 111
  Linjen er døgnåpen. SMS kan sendes på 417 16 111. e-post: alarm@116111.no
 • Vold- og overgrepslinjen: 116 006
  Døgnåpen og gratis telefon for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Chat mandag til fredag kl. 09-20.
 • Mental helse hjelpetelefonen: 116 123
  Døgnåpen og gratis telefon for alle som trenger noen å snakke med. Drives av interesseorganisasjonen Mental Helse.
 • Foreldresupport: 116 123 (tast 2)
  Dette er en gratis og anonym lavterskel telefon- og chattetjeneste for småbarnsforeldre og omsorgspersoner med barn under 18 år. Tjenesten er åpen hele døgnet - også i høytider - og passer til foreldre som trenger hjelp, veiledning eller bare har behov for å lufte tankene sine med noen. Foreldresupport er et samarbeid mellom Mental Helse og Stine Sofies Stiftelse.
 • Kors på halsen: 800 333 21
  Røde Kors for barn under 18 år. Åpen linje mandag-fredag fra kl. 14-22. Chat hver dag fra kl. 14-22.
 • Blå Kors Chat-senter
  Anonym tjeneste og åpent fra kl 09.00 til 21.00, søndag til torsdag.
  Chat-senter:
  www.blakorskrs.no/chat-senter
  www.snakkompsyken.no
  www.snakkommobbing.no
 • Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 800 57 000
  Et døgnåpent, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte. Hjelpeapparatet kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veiledning. Hjelpetelefonen er åpen alle dager i året.
  Telefon: 800 57 000 - webside: https://hfsm.no/
 • Støttetelefon for kriminalitetsofre: 800 40 008
  Har du vært utsatt for kriminelle handlinger? Det kan for eksempel være vold, seksuelle overgrep eller krenkelser av din personlige frihet. Du kan få hjelp og veiledning ved et støttesenter for kriminalitetsutsatte.
 • Kirkens SOS
  Døgnåpen hjelpetelefon, melding og chat for alle som ønsker noen å snakke med. SOS-melding er nå også tilgjengelig på nordsamisk.
  Telefon: 22 40 00 40
  Teksttelefon for døve: 55 32 56 97

 • En «Skravlekopp» mot ensomhet
  På flere kafeer og møteplasser i Lyngdal finner du «Skravlekoppene». Om man velger å drikke av en «Skravlekopp» viser man, for de andre i lokalet, at man gjerne ønsker noen å snakke med mens man nyter sin drikke. Om man selv ønsker eller tilbyr en prat er uvesentlig. «Skravlekopp» skal være et verktøy for å komme i kontakt med andre! Les mer om «Skravlekoppen via knappelenken under»

  En kopp mot ensomhet

På nettstedet til Rådet for psykisk helse og helsenorge.no finner du flere hjelpetelefoner.

Rådet for psykisk helse

Helsenorge.no

Snapchat med barnevernet

Barn og unge kan kontakte Lister barnevern på Snapchat, med brukernavn listerbarnevern.

Barnevernsvakta Lister barnevern: 902 26 111 (døgnbemannet vakttelefon)

Sist endret: 24.10.2023