Innbyggertorg

Om tjenesten

Innbyggertorget er førstelinjen for publikumshenvendelser til Lyngdal kommune. Medarbeiderne på innbyggertorget gir informasjon, veiledning og assistanse, og bistår med å avtale møter med administrasjon og saksbehandlere.

Du finner tre innbyggertorg i Lyngdal kommune. Alle er samlokalisert med bibliotekene.

Innbyggertorget har ansvaret for:

  • Publikumsmottak
  • Sentralbord

Her finner du oss

Lyngdal bibliotek og innbyggertorg på Lyngdal kulturhus

Åpningstider:
Innbyggertorget i kulturhuset har åpent mandag til fredag kl. 10 til 15.
Det er egne åpningstider for bibliotektjenesten.

Besøksadresse:
Torggata 4, 4580 Lyngdal

Telefon:
Sentralbord 38 33 40 00

Lyngdal kulturhus redusert.jpg
Lyngdal kommunes innbyggertorg finner du her, i Lyngdal kulturhus. Samlokalisert med biblioteket. Foto: Rune Hauan

Konsmo bibliotek og innbyggertorg

Åpningstider:
Konsmo bibliotek og innbyggertorg har åpent tirsdager fra kl. 12 til 17.
Det er egne åpningstider i skoleferier. Noen ferieuker er det stengt. Dette annonseres på kommunens hjemmeside i god tid.

Besøksadresse:
Audnedalsveien 2725, 4525 Konsmo

Telefon:
Mobil 945 10 395.
Det er også mulig å kontakte innbyggertorget ved å ringe sentralbordet på 38 33 40 00.

20210615_133956 Konsmo bibliotek fasade.jpg
Biblioteket og innbyggertorget på Konsmo har fått plass på det som før var et åpent område mellom flerbrukshallen og Konsmo skole. Foto: Hallgeir Fiddan

Byremo bibliotek og innbyggertorg

Åpningstider:
Byremo bibliotek og innbyggertorg har åpent mandager fra kl. 10 til 15, og torsdager fra kl. 14 til 19.
Det er egne åpningstider i skoleferier. Noen ferieuker er det stengt. Dette annonseres på kommunens hjemmeside i god tid.

Besøksadresse:
Audnedalsveien 4445, 4529 Byremo

Telefon:
Mobil 913 77 077.
Det er også mulig å kontakte innbyggertorget ved å ringe sentralbordet på 38 33 40 00.

Kontaktinfo

Innbyggertorget
Lyngdal kulturhus – Konsmo bibliotek – Byremo bibliotek
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Hege Solli, avdelingsleder bibliotek og innbyggertorg
Lyngdal kulturhus, Torggata 4
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 15.08.2022